Vissa läkemedel innehållande valsartan dras in

By on 7 juli, 2018

Som en försiktighetsåtgärd drar Läkemedelsverket och andra europeiska myndigheter in berörda läkemedel innehållande valsartan från substanstillverkaren Zheijiang Huahai Pharmaceuticals.

Den blodtryckssänkande aktiva substansen valsartan från substanstillverkaren Zhejiang Huahai Pharmaceuticals har visat sig innehålla en förorening, N-nitrosodimetylamin (NDMA). Det har nyligen Läkemedelsverket, andra systermyndigheter inom EU och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA blivit uppmärksammade på. Som en försiktighetsåtgärd dras därför berörda läkemedel från denna tillverkare in. Patienten kan fortsätta ta sitt läkemedel och kan vid oro kontakta läkare eller farmaceut på apotek för råd angående ersättningsläkemedel och fortsatt behandling.

Det finns ingen akut risk för patienters hälsa. Vid längre tids behandling kan det finnas en liten ökad risk för cancer. För den enskilde patienten kan det innebära en större hälsorisk att hastigt avsluta behandlingen än att fortsätta ta medicinen till dess att det är dags att hämta ut nya förpackningar på apoteket. Patienter som behandlas med de berörda läkemedlen rekommenderas därför att tills vidare fortsätta ta sin medicin.

Valsartanläkemedel som fortsättningsvis hämtas ut på apoteket berörs inte av indragningen och innehåller inte föroreningen. Patienter som tar något av de återkallade läkemedlen med valsartan kan vid oro kontakta läkare eller farmaceut på apotek för råd angående ersättningsläkemedel och fortsatt behandling.

NDMA ingår i en grupp substanser som vi dagligen kan exponeras för i små mängder via t.ex. via rökta livsmedel. Den har av WHO klassats som en sannolikt carcinogen substans. Föroreningen upptäcktes vid en kemisk analys som inte tidigare gjorts. Tillverkningsprocessen som orsakat föroreningen har använts sedan 2012.

Utredningen fortgår och ny information kommer att lämnas så snart sådan finns tillgänglig.

Se listan över berörda läkemedel här»

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login