Omfattande nationella insatser mot antibiotikaresistens

By on 21 januari, 2022
Arkivbild

Antibiotikaresistens är ett växande hot mot både människors och djurs hälsa, och uppgår enligt beräkningar i en nyligen publicerad studie i The Lancet till minst en miljon dödsfall i världen årligen. En rad viktiga insatser kommer att göras under de närmaste åren, bland annat under ledning av Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket och ytterligare 22 svenska myndigheter samt fyra nationella organisationer deltar i det nationella arbetet mot antibiotikaresistens, där Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket leder samverkansfunktionen.

Samverkansfunktionen har nu tagit fram en ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens som sträcker sig till 2024. Handlingsplanen utgår från den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens.

– En av framtidens stora utmaningar på hälsoområdet är antibiotikaresistens. Sverige ligger långt fram i arbetet, men det är ett globalt problem som vi måste fortsätta bekämpa aktivt, i samverkan med andra. Den nya handlingsplanen visar tydligt att svenska myndigheter och aktörer har höga ambitioner och tar ett stort ansvar, säger Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket arbetar med ett 20-tal aktiviteter i handlingsplanen, bland annat;

  • Stärka tillgången till äldre antibiotika.
  • Motverka att olagliga antibiotika marknadsförs och distribueras på den svenska marknaden.
  • Utveckla en försöksverksamhet för miljöpremie inom läkemedelsförmånssystemet.
  • Skapa rekommendationer för behandling av vanliga infektioner hos människor och djur.
  • Möjliggöra kvalitetssäkring av försäljningsdata för antibiotika enligt kraven i den nya Veterinärläkemedelsförordningen (EU) 2019/6.

Läkemedelsverket kommer också att driva den svenska strategin för antibiotikaarbetet när EU:s direktiv 2001/83 om humanläkemedel ska revideras och förhandlas de närmaste åren, på samma sätt som inför den nya Veterinärläkemedelsförordningen (EU) 2019/6.

– Vårt arbete utgår främst ifrån vad vi kan göra nationellt, men vi kommer även att samverka över gränserna, till exempel genom EU-arbetet. Genom att arbeta med dessa frågor på ett internationellt plan bidrar vi även till att bevara en god resistenssituation i Sverige, säger Björn Eriksson.

Läkemedelsverket arbetar enligt EU-kommissionens och EMA:s strategi One Health, vilken innebär att människors och djurs hälsa är nära sammankopplade med vår gemensamma miljö.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login