All posts tagged "Handlingsplan"

 • Öppet brev till miljö- och klimatministern

  Regeringen ska ta fram en nationell strategi och handlingsplan, för biologisk mångfald innan årets slut. Därför har WWF och andra svenska medlemmar i Internationella naturvårdsunionen IUCN, skickat ett öppet brev till klimat- och miljöministern för att betona...

  • Posted november 26, 2023
  • 0
 • Data ska strukturera arbetet mot korruption

  Ny handlingsplan för öppna data ska strukturera arbetet mot korruption, regeringen har antagit en ny treårig handlingsplan. Planen syftar bland annat till att öka transparens och strukturera det svenska arbetet mot korruption. Som ett led i arbetet...

  • Posted april 30, 2023
  • 0
 • Kolmården, upprätta en handlingsplan för delfinerna

  World Animal Protection skickade i torsdags 19 maj ett brev till Kolmårdens ägare Parks & Resorts. Vi efterlyser en handlingsplan för en djurvänlig gruppflytt av Kolmårdens delfiner och vill att de slipper delta i fler shower fram...

  • Posted maj 21, 2022
  • 0
 • Länets infrastruktur ska förbättras med hjälp av handlingsplan för påverkansarbete

  Även om Region Örebro län har en hel del att säga till om när det gäller utvecklingen av länets infrastruktur fattas många avgörande beslut av regeringen eller på EU-nivå, detta ställer krav på ett genomtänkt påverkansarbete från...

  • Posted april 20, 2022
  • 0
 • Förslag för stärkt civilt försvar

  MSB har lämnat svar på regeringens uppdrag att göra en samlad bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvarets förmåga under 2022. – I rapporten presenteras en räcka åtgärder, som vi bedömer kommer...

  • Posted mars 11, 2022
  • 0
 • Omfattande nationella insatser mot antibiotikaresistens

  Antibiotikaresistens är ett växande hot mot både människors och djurs hälsa, och uppgår enligt beräkningar i en nyligen publicerad studie i The Lancet till minst en miljon dödsfall i världen årligen. En rad viktiga insatser kommer att...

  • Posted januari 21, 2022
  • 0
 • Uppmärksammad plan har uppdaterats

  När Region Örebro läns handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi antogs år 2018 var det en av de första handlingsplanerna i sitt slag i Sverige, i dag beslutade regionstyrelsen om en uppdatering av den såväl nationellt som...

  • Posted november 23, 2021
  • 0
 • 8 av 12 kommuner i Region Örebro saknar handlingsplan mot självmord

  Varje år dör i genomsnitt 50 personer i självmord i Örebro län, och ungefär tio gånger så många försöker ta sitt liv. Trots detta saknas kommunövergripande handlingsplaner för hur självmorden kan förebyggas i 8 av 12 kommuner i länet.   Coronapandemin fortgår med oförminskad kraft och...

  • Posted mars 7, 2021
  • 0
 • ​Nationell handlingsplan ska stärka antikorruptionsarbetet

  För ett år sedan inledde regeringen arbetet med att ta fram Sveriges första nationella handlingsplan mot korruption, ett arbete som nu börjar nå sitt slutskede. Med handlingsplanen som grund vill regeringen främja ett mer samordnat och strukturerat...

  • Posted december 13, 2020
  • 0
 • 4 av 10 saknar handlingsplan – brister i arbetet för psykisk hälsa i byggbranschen

  Oro på arbetsmarknaden ökar risken för att fler mår dåligt på jobbet. I en enkät till Byggnads skyddsombud uppger fler än var fjärde att psykiska besvär kopplade till läget på arbetsmarknaden har ökat. Nu startar Byggnads ett...

  • Posted september 9, 2020
  • 0