Alla inlägg taggade "Handlingsplan"

 • 8 av 12 kommuner i Region Örebro saknar handlingsplan mot självmord

  Varje år dör i genomsnitt 50 personer i självmord i Örebro län, och ungefär tio gånger så många försöker ta sitt liv. Trots detta saknas kommunövergripande handlingsplaner för hur självmorden kan förebyggas i 8 av 12 kommuner i länet.   Coronapandemin fortgår med oförminskad kraft och...

  • Skrivet mars 7, 2021
  • 0
 • ​Nationell handlingsplan ska stärka antikorruptionsarbetet

  För ett år sedan inledde regeringen arbetet med att ta fram Sveriges första nationella handlingsplan mot korruption, ett arbete som nu börjar nå sitt slutskede. Med handlingsplanen som grund vill regeringen främja ett mer samordnat och strukturerat...

  • Skrivet december 13, 2020
  • 0
 • 4 av 10 saknar handlingsplan – brister i arbetet för psykisk hälsa i byggbranschen

  Oro på arbetsmarknaden ökar risken för att fler mår dåligt på jobbet. I en enkät till Byggnads skyddsombud uppger fler än var fjärde att psykiska besvär kopplade till läget på arbetsmarknaden har ökat. Nu startar Byggnads ett...

  • Skrivet september 9, 2020
  • 0
 • Många kommuner saknar handlingsplan för att förebygga självmord

  Varje år dör i genomsnitt 40 personer i självmord i Örebro län, och ungefär tio gånger så många försöker ta sitt liv. Trots detta saknas en handlingsplan för hur självmorden kan förebyggas i minst fem av länets...

  • Skrivet mars 9, 2020
  • 0
 • Handlingsplan ska minska länets hälsoklyftor

  I Sverige och Örebro län har vi en jämförelsevis god hälsa, men den är ojämlikt fördelad till följd av skilda livsvillkor och levnadsvanor. Det vill Region Örebro län råda bot på, och i dag antog regionstyrelsen Handlingsplanen...

  • Skrivet mars 28, 2019
  • 0
 • Skogsstyrelsen ska fördela medel till regionala insatser

  Ett av Skogsstyrelsens första uppdrag i handlingsplanen för det nationella skogsprogrammet blir att fördela 17 miljoner kronor i första hand till Sveriges länsstyrelser. Pengarna ska gå till regionala insatser som gör att skogen på olika sätt bidrar...

  • Skrivet juli 17, 2018
  • 0
 • Handlingsplan för bredbandsutbyggnaden i Örebro län på remiss

  Region Örebro län lämnar handlingsplan för bredbandsutbyggnaden i Örebro län på remiss. Handlingsplanen har som syfte att tydliggöra roller, ansvar och pekar på ett antal aktiviteter som behöver genomföras för att verka för en heltäckande utbyggnad av...

  • Skrivet juni 20, 2018
  • 0
 • Mat för hälsa och hållbarhet – en handlingsplan för länets livsmedelskedja

  För att öka den totala livsmedelsproduktionen och bidra till fler jobb och hållbar tillväxt i hela länet har Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län tagit fram en handlingsplan. Målet är en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja...

  • Skrivet juni 15, 2018
  • 0
 • Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap ska stärka länets tillväxt

  Ett företagsklimat med goda förutsättningar att starta och driva företag, ökad internationalisering och förstärkt etablerings- och investeringsarbete. Det är några av inslagen i den Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap, 2018-2022, som Region Örebro läns nämnd för regional...

  • Skrivet juni 14, 2018
  • 0
 • Nu har Örebroregionen en handlingsplan för drönare – och målet är högt satt

  Örebroregionen ska vara Sveriges ledande drönarregion 2030, det är syftet med den handlingsplan för drönare i Örebroregionen som Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad tagit beslut om.  – I vår region finns goda förutsättningar för att vi...

  • Skrivet juni 1, 2018
  • 0