Öppet brev till miljö- och klimatministern

By on 26 november, 2023
I slutet av 2022 skrev nära 200 länder under ett globalt ramverk för biologisk mångfald i Montreal. Nu ska Sverige ta fram en handlingsplan.
Arkivbild

Regeringen ska ta fram en nationell strategi och handlingsplan, för biologisk mångfald innan årets slut. Därför har WWF och andra svenska medlemmar i Internationella naturvårdsunionen IUCN, skickat ett öppet brev till klimat- och miljöministern för att betona att den måste bli ambitiös.

– Nu har vi lämnat över ett antal förslag till klimat- och miljöministern. Naturen, arterna och ekosystemen är under stor press både i Sverige och i världen. Därför måste regeringen verkligen leverera på FNs handlingsplan för biologisk mångfald, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

De som skriver under det öppna brevet till Romina Pourmokhtari är svenska medlemmar i Internationella naturvårdsunionen IUCN.

Det var i december 2022 som världens länder nära 200, antog ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald. Det skedde under FN:s möte inom Konventionen om biologisk mångfald i Montreal, som skjutits upp ett par gånger på grund av pandemin.

– Det var en otroligt viktig milstolpe för det globala miljöarbetet att länderna till slut kunde enas i Montreal. Men nu är det viktigt att regeringen tar arbetet på allvar och att Sverige gör sin beskärda del för att nå de antagna globala målen och vända förlusten av biologisk mångfald till 2030, säger Åsa Ranung, senior policyrådgivare på WWF.

Handlingsplanerna, som ska tas fram inför nästa möte i oktober 2024, ska innehålla de nationella mål, strategier, styrmedel och åtgärder som krävs för att nå de mål som antagits genom det globala ramverket. Naturvårdsverket har nyligen levererat ett förslag till svensk nationell handlingsplan.

– Förslaget är en bra bas, men mycket återstår för att Sverige ska leva upp till det som krävs enligt överenskommelsen i Montreal. Det är viktigt att regeringen tar arbetet på allvar och tar fram en fullständig och ambitiös nationell handlingsplan som både stakar ut vad som behöver uppnås, men också hur det ska göras och av vem, fortsätter Åsa Ranung.

WWF vill bland annat se ett naturpolitiskt ramverk, motsvarande det klimatpolitiska ramverket, som säkrar att naturen får den prioritet den förtjänar, i alla politikområden och i alla delar av samhället.

Det behövs även nya etappmål i miljömålssystemet, bland annat mål om att skydda 30 procent av land, hav och vatten samt om att restaurera 30 procent av skadade ekosystem till 2030.

WWF efterlyser även branschvisa färdplaner för olika näringar som stärker deras bidrag till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald.

Sverige
Örebronyheter

Källa: WWF

You must be logged in to post a comment Login