All posts tagged "Biologisk mångfald"

 • Öppet brev till miljö- och klimatministern

  Regeringen ska ta fram en nationell strategi och handlingsplan, för biologisk mångfald innan årets slut. Därför har WWF och andra svenska medlemmar i Internationella naturvårdsunionen IUCN, skickat ett öppet brev till klimat- och miljöministern för att betona...

  • Posted november 26, 2023
  • 0
 • Satsning på skydd av värdefull natur

  Regeringen satsar 500 miljoner kronor nästa år på skydd av värdefull natur, förutsättningarna för biologisk mångfald behöver förbättras. Resurserna för skydd av värdefull natur ska därför stärkas. Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar ska bevaras...

  • Posted september 16, 2023
  • 0
 • E.ON storsatsar på biologisk mångfald

  E.ON storsatsar på biologisk mångfald, 30 stationer ska åtgärdas per år. Nu inleder E.ON arbetet med att anpassa livsmiljöer för vildbin och andra insekter, blommor, svampar och fåglar på fördelningsstationer i landet. Det är en del av...

  • Posted maj 29, 2023
  • 0
 • Att restaurera naturen är nödvändigt

  I höst ska EU-länderna besluta om en ny förordning om naturrestaurering. WWF menar att den är nödvändig för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald och begränsa klimatförändringar. Redan under våren ska EU-parlamentet och rådet ta...

  • Posted april 26, 2023
  • 0
 • Den döda veden ökar i Örebro läns skogar

  I Örebro läns skogar fanns under femårsperioden 2017–2021 i genomsnitt 6,3 miljoner kubikmeter död ved, vilket är en ökning med 0,3 miljoner kubikmeter jämfört med perioden 2016–2020. Det visar statistik från Sveriges Lantbruksuniversitet. Död ved är bra...

  • Posted mars 4, 2023
  • 0
 • Lantbrukare gör över 80 000 åtgärder för ökad biologisk mångfald

  7 av 10 bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Det visar en ny rapport från undersökningsföretaget Landja. ”Det motsvarar drygt 40 000 lantbrukare. De gör redan eller tänker göra i medeltal två åtgärder var...

  • Posted januari 1, 2023
  • 0
 • Skydd av ekosystem är ekonomiskt rationellt

  Efter två veckors förhandling vid FN-konferensen COP15 har världens länder enats om att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030 samt återställa 30 procent av skadade naturområden. Avtalet ses som en framgång, men IVL:s Mats...

  • Posted december 25, 2022
  • 0
 • Barnarbete negativ bieffekt av arbete för biologisk mångfald

  Arbetet för att bevara skogstäcket i sydvästra Etiopien är viktigt för den globala biologiska mångfalden, men det finns negativa bieffekter. Hållbarhetsarbetet görs i stor utsträckning genom småskaliga kaffeproducenter som ofta är beroende av barn som arbetskraft, något...

  • Posted december 20, 2022
  • 0
 • Svenskarnas trädgårdar kan ge stort bidrag

  Om Sveriges villaägare använder 10 procent av sin tomt till att främja biologisk mångfald skapar de gemensamt en skyddad naturyta som är större än 24 av landets 30 nationalparker. Det visar nya beräkningar från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och...

  • Posted juli 11, 2022
  • 0
 • 6 000 år av mänsklig påverkan av insekters biologiska mångfald

  En nätverksanalys av data om fossila insekter från nordvästra Europa visar två stora förändringar i taxonomisk mångfald: en i början av den nuvarande varma perioden (holocen) för 10 000 år sedan och en annan för cirka 4...

  • Posted juli 3, 2022
  • 0