All posts tagged "Biologisk mångfald"

 • ArtDatabanken tvingas till nedskärningar

  ArtDatabanken tvingas till nedskärningar – slår hårt mot den biologiska mångfalden! ArtDatabanken tvingas till stora nedskärningar på grund av de minskade anslagen till Naturvårdsverket i riksdagens höstbudget. Budet från SLU:s rektor, som haft överläggningar med myndigheter och...

  • Posted april 7, 2019
  • 0
 • En levande trädgård hjälper pollineringen och den biologiska mångfalden

  En levande trädgård hjälper pollineringen och den biologiska mångfalden. Det finns ett stort intresse hos konsumenterna för att värna om den biologiska mångfalden, och att välja växter som bidrar till detta. Särskilt kvinnor anger att det är...

  • Posted april 2, 2019
  • 0
 • Hur hänger biologisk mångfald ihop med hudvård

  Jordens biologiska mångfald minskar upp till 10 000 gånger snabbare än den naturliga utrotningsgraden. 70 % av världens fattiga bor på landsbygden och är beroende av den biologiska mångfalden för sin överlevnad. På vilket sätt företag använder...

  • Posted mars 10, 2019
  • 0
 • Ny studie: Tio skäl att bevara gräsmarkerna

  Att naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för biologisk mångfald är välkänt. Men sådana gräsmarker ger oss mycket annat också. SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Stockholms och Lunds universitet har tillsammans lett en internationell forskargrupp som kartlagt ekosystemtjänster från...

  • Posted februari 20, 2019
  • 0
 • Svensk bäverstudie kan bana väg för fler bävrar i andra länder

  Ger inplantering av bäver en större biologisk mångfald än anläggande av andra typer av våtmarker? Svaret på den frågan har inte varit givet, men nu kommer en studie som visar att det nog är så. En svensk-skotsk...

  • Posted oktober 30, 2018
  • 0
 • Skydda den biologiska mångfalden – köp svenskodlade växter

  Hälften av alla nya växtskadegörare vi får in i landet kommer med import av växter. Almsjuka, askskottsjuka och buxbomsjuka är bara några i raden av allvarliga skadegörare som drabbat oss på senare tid. De har kommit hit...

  • Posted juli 18, 2018
  • 0
 • Viktigt att skydda produktiv skog för att bevara biologisk mångfald

  Har vi mycket eller lite skyddad skog i Sverige? Svaret beror delvis på om lågproduktiv skog, så kallade impediment, ska räknas med i den skyddade arealen eller inte. Nu bidrar forskare från SLU med fakta till debatten....

  • Posted maj 13, 2018
  • 0
 • Svenskt Sigill räddar humlor, bin och fåglar

  Biologisk mångfald är en ödesfråga för vår planet. Larmen om utdöende arter duggar tätt både internationellt och i Sverige. Därför satsar Svenskt Sigill och de svenska odlarna nu på mängder av åtgärder för att öka den biologiska...

  • Posted april 28, 2018
  • 0
 • Hur går det för Sveriges fåglar

  Hur går det för Sveriges fåglar? – Frågan är relevant ur flera perspektiv. I riksdagsbeslut och genom att ansluta oss internationella konventioner har Sverige som nation förbundit sig att stoppa förlusterna av biologisk mångfald. Dessutom har fåglarna...

  • Posted april 23, 2018
  • 0
 • Stämmouttalande om äganderätt från LRF Örebros regionstämma

  Stämmouttalande  Den som försörjer sig genom att aktivt äga och bruka skog och mark skapar ett värde åt sig själv men samtidigt betydande värden för oss alla, för samhället. Det ansvarsfulla brukandet av skog och mark bidrar...

  • Posted mars 26, 2017
  • 0