Stämmouttalande om äganderätt från LRF Örebros regionstämma

By on 26 mars, 2017
Arkivbild

Stämmouttalande 
Den som försörjer sig genom att aktivt äga och bruka skog och mark skapar ett värde åt sig själv men samtidigt betydande värden för oss alla, för samhället. Det ansvarsfulla brukandet av skog och mark bidrar på ett positivt sätt till klimatnyttor, biologisk mångfald och öppna landskap, samtidigt som det producerar mat, skogsråvaror och energi. Det skapar tillväxt och arbetstillfällen.

Samhället har åsikter om hur skog, mark och natur ska skötas. Detta utövas genom lagar, regler och tillämpningar av regler. Vi ser tyvärr en kontinuerlig förflyttning av samhällets viljor till att mer och mer peta i den enskildes rätt att äga och bruka sin mark. Denna vilja går hela tiden i riktning mot inskränkningar och bevarande. Människan som kommit ”för långt ifrån verkligheten” måste förstå att vi, yrkeskunniga markägande bönder, kan förvalta djur och natur på ett bättre sätt än vad politiker och byråkrater kan.

Det senaste grava övertrampet på oss markägare är regeringsbeslutet att utöka Viltförvaltnings-delegationerna VFD med ytterligare 2 representanter från Naturvårdsintresset och Ekoturismföretagen. Markens ägare och brukare blir därmed i klar minoritet i det beslutande organet. Denna åtgärd visar på en total brist på takt och ton. Det är markägarna/brukarna som föder viltet, som får hantera viltstammarna och som får ta konsekvenserna av viltskadorna, både praktiskt och ekonomiskt. Att då tillsätta ytterligare ideologiska friluftsintressen att ta beslut om sådant som man inte behöver ta konsekvenserna av, är stötande.

LRF-medlemmar i Örebro, samlade till regionstämma, kräver av regeringen , gör om och gör rätt!

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login