All posts tagged "Mark"

 • Samordnare ska verka för avyttring av statlig mark för bostäder

  Brist på byggbar mark kan utgöra ett hinder för ökad byggtakt. Nu tillsätts en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring, av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter. – Sverige ska ha...

  • Posted mars 25, 2024
  • 0
 • Krämarens entré åter öppen för allmänheten

  För cirka fem veckor sedan drabbades Krämaren av en omfattande vattenläcka, i anslutning till en av sina större entréer. Marken och entrén är nu återställd, och besökare kan nu trafikera entrén igen. – Det har varit en...

  • Posted februari 10, 2024
  • 0
 • Ekonomiskt ojämställt från vaggan till graven

  En nyligen genomförd analys av Länsförsäkringar avslöjar att kvinnors ägande i aktier, fastigheter, mark och pensionskapital, fortsätter att vara betydligt lägre än mäns. -Vi har en ihållande klyfta i sparande och ägande som får stora negativa konsekvenser...

  • Posted november 9, 2023
  • 0
 • EU-regler om markhälsa kan sätta krokben

  Byggföretagen avvisar EU-kommissionens förslag, till direktiv för övervakning av markhälsan. – Vi är mycket oroade, säger Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen. – Byggföretagen anser att hälsosam mark är en förutsättning för ett uthålligt samhällsbyggande. God markhälsa tryggar...

  • Posted november 4, 2023
  • 0
 • Sju av tio anser att kommunen inte ska ge bygglov på mark

  Sju av tio anser att kommunen inte ska ge bygglov, på mark där länsstyrelsen avrått. Raset som drabbat E6 och området runt omkring har återigen väckt frågan om hur mark ska utnyttjas, för nybyggnation i de fall där...

  • Posted september 29, 2023
  • 0
 • Boverket ska ta fram underlag för ökat småhusbyggande

  Fler svenskar ska få möjlighet att uppfylla sina boendedrömmar om att bo i småhus. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att redovisa var det finns byggbar mark för småhus, och hur förutsättningarna för att bygga småhus skiljer...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Hyresrättens markpris har ökat med 317 procent

  Priset för att producera en hyresrätt har ökat med 132 procent på två decennier. Allra mest ökar markens pris, visar en ny rapport från Sveriges Allmännytta. – Det är uppseendeväckande att priset för marken har stigit nästan...

  • Posted september 7, 2023
  • 0
 • Så kan lågproducerande mark användas till solcellsparker

  Sommarens växlande väder har påverkat skörden för många bönder. När torka, skyfall och oförutsägbara väderlekar blir allt vanligare ser sig många om efter extra inkomstkällor. En stor del av Sveriges jordbruksmark är lågproducerande, varav många hektar skulle...

  • Posted augusti 25, 2023
  • 0
 • Karlskoga kommun tar fram ny översiktsplan

  En översiktsplan är Karlskoga kommuns samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Nu håller en ny översiktsplan på att tas fram där Karlskogas invånare får möjlighet att vara med och påverka...

  • Posted augusti 16, 2023
  • 0
 • Byggaktör tilldelas mark i Tamarinden Örebro

  Under våren har Örebro kommun sökt en byggaktör som vill bygga bostäder på två tomter i Tamarinden, markanvisningen är nu klar och det är Peab Bostad som tilldelas marken. – Peabs förslag har visat på styrkor såsom...

  • Posted juni 22, 2023
  • 0