Karlskoga kommun tar fram ny översiktsplan

By on 16 augusti, 2023
Arkivbild

En översiktsplan är Karlskoga kommuns samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Nu håller en ny översiktsplan på att tas fram där Karlskogas invånare får möjlighet att vara med och påverka kommunens framtid.

En översiktsplan är en viktig pusselbit för kommunens långsiktiga utveckling. Varje kommun är unik och har olika förutsättningar och utmaningar att ta hänsyn till i sin översiktsplanering. Därför är det viktigt att arbetet med översiktsplanen sker i nära samverkan med kommuninvånarna och andra berörda parter.

Innehållsmässigt bygger den nya översiktsplanen vidare på Karlskoga kommuns befintliga översiktsplan från 2011, men med uppdateringar för att spegla dagens utmaningar och möjligheter. Den nya översiktsplanen hjälper till att utveckla Karlskoga på ett hållbart sätt och möta invånarnas behov.

– Genom att skapa en ny översiktsplan för vår kommun formar vi en hållbar framtid för nuvarande och kommande generationer. Vi tar ansvar för att möta utmaningar, främja tillväxt och skapa en trivsam miljö för invånare, besökare och näringsliv, säger Georgios Apostolidis, strategisk planerare på Karlskoga kommun

Var med och påverka

Karlskoga kommuns nya översiktsplan ska ta hänsyn till sina invånares behov och önskemål om framtiden. För att uppnå det genomför man just nu en tidig kartdialog, där man har möjlighet att tycka till och berätta hur du vill utveckla Karlskoga.

I digitala kartan kan vem som helst vara med och tycka och tänka om favoritplatser, lämna nya idéer eller markera områden där man vill se nya eller fler bostäder och verksamheter. Genom att involvera allmänheten i processen kan Karlskoga kommun i det fortsatta arbetet ta hänsyn till människors synpunkter och säkerställa att översiktsplanen är relevant och meningsfull för alla.

Läs mer om den nya översiktsplanen och hur du kan vara med och tycka till – https://karlskoga.se/bygga-bo–miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/var-nya-oversiktsplan.html

Politik | Karlskoga
Örebronyheter

Källa: Karlskoga kommun

You must be logged in to post a comment Login