All posts tagged "Strategi"

 • Sverige först i EU att bli rökfritt

  Sverige först i EU att bli rökfritt, Sveriges framgångsrika strategi räddar liv och bör gå på export. Sverige blir rökfritt 2023*. Därmed blir landet först i EU att nå rökfrihet, något inget annat EU-land är i närheten av....

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Ny strategi för en hållbar och samordnad utveckling av Hjälmaren

  Tillsammans har de kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger runt Hjälmaren, nu arbetat fram en gemensam strategi och målbild för Hjälmarens framtid med fokus på landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och...

  • Posted januari 31, 2023
  • 0
 • Den politiska riktningen för 2023 är beslutad

  Den 13 december antogs Örebro kommuns Övergripande strategi och budget för 2023 med plan för 2024-2026 i Kommunfullmäktige. Planen är framtagen av kommunens politiska majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Den innehåller politiska prioriteringar och...

  • Posted december 18, 2022
  • 0
 • Strategi för nollvision mot hemlöshet

  Ingen invånare ska behöva vara hemlös i Örebro kommun. Så beskrivs målet i den strategi som Örebro kommunen tillsammans med flera andra aktörer nu har antagit. Nollvisionen mot hemlöshet blir ett konkret sätt att genomföra de mål...

  • Posted maj 13, 2022
  • 0
 • Nu införs GVI-strategin i Örebro för att minska det grova och dödliga våldet

  Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att stävja utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. Målet med strategin är att öka tryggheten för allmänheten, speciellt i våldsutsatta områden samt ge stöd till den som...

  • Posted mars 30, 2022
  • 0
 • Strategin för hur länet ska utvecklas har uppdaterats

  Örebroregionen ska vara en attraktiv och pulserande region för alla. Det är målsättningen i den regionala utvecklingsstrategi som regionstyrelsen reviderade vid dagens sammanträde. Lite kort kan den regionala utvecklingsstrategin beskrivas som en gemensam plattform för länets aktörer...

  • Posted februari 2, 2022
  • 0
 • EUs nya strategi ska ge åkermarken starkare skydd

  Varje sekund förstörs 24 kvadratmeter åkermark i Europa. För att skydda marken har EU därför tagit fram ett förslag till markstrategi. I Sverige, där jordkvaliteten är god, är kommunernas byggplaner det största hotet mot en hållbar matproduktion....

  • Posted november 20, 2021
  • 0
 • Ny nationell strategi för miljöbalkstillsynen

  Nu finns en nationell strategi för miljöbalkstillsyn som tagits fram gemensamt av Folkhälsomyndigheten och flera andra myndigheter. Prioriterade fokusområden inom hälsoskydd inkluderar inomhusmiljön i bostäder, skolor och förskolor. Syftet med den nationella strategin är att skapa en...

  • Posted oktober 4, 2021
  • 0
 • Knappt varannan småföretagare i Örebro län har en plan eller strategi för sitt hållbarhetsarbete

  Det visar en undersökning bland drygt 1 300 småföretag som Visma Spcs gjort, samtidigt tror över hälften av företagarna i länet att företag med en tydlig plan för ökad hållbarhet har en konkurrensfördel. – Småföretagen i Örebro...

  • Posted september 7, 2021
  • 0
 • Beslutad strategi ska leda till bättre folkhälsa och ökad regional utveckling

  I en nationell strategi slår regeringen fast att Sverige ska vara ledande inom området life science. Det är en ambition som Region Örebro län vill bidra till att uppfylla och i dag antog regionstyrelsen en regional life...

  • Posted augusti 31, 2021
  • 0