All posts tagged "Strategi"

 • Nationell strategi ska stärka brottsförebyggande arbete

  För att motverka brottsligheten och öka tryggheten behöver satsningar på rättsväsendet, och straffrättsliga åtgärder kombineras med ett effektivt och proaktivt brottsförebyggande arbete. Regeringen har i nu därför presenterat en nationell strategi med fokus på sociala brottsförebyggande åtgärder....

  • Posted mars 15, 2024
  • 0
 • Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet

  Sverige har tidigare haft nationella strategier mot våldsbejakande extremism och terrorism, men ingen nationell strategi mot organiserad brottslighet. Detta trots att den organiserade brottsligheten är systemhotande, och påverkar såväl människors trygghet och säkerhet som samhällsviktiga funktioner. Regeringen...

  • Posted februari 4, 2024
  • 0
 • Strategin för arbetet mot antibiotikaresistens förlängs

  Den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens förlängs nu, till att gälla fram till utgången av år 2025. – Resistenta bakterier respekterar inga landsgränser och redan i dag är tillgången till effektiva antibiotika hotad. I Sverige har...

  • Posted december 5, 2023
  • 0
 • Ny strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft

  Regeringen har beslutat om Sveriges nya utrikeshandelsstrategi. Regeringen vill därmed ge svenska företag bästa möjliga förutsättningar att hantera framväxande utmaningar, och ta vara på de affärsmöjligheter som uppstår genom den gröna och digitala omställningen. – Denna handelsstrategi...

  • Posted december 3, 2023
  • 0
 • Ny strategi ska hjälpa att rekrytera och behålla deltidsbrandmän

  Ny strategi ska hjälpa kommunerna att rekrytera och behålla deltidsbrandmän, där två tredjedelar av landets brandmän är deltidsbrandmän. MSB har tillsammans med räddningstjänster tagit fram en ny strategi, som ska hjälpa kommunerna i arbetet med att rekrytera...

  • Posted november 2, 2023
  • 0
 • Diskriminerad vid 40, jobba till 70

  Svensk arbetsmarknad skriker efter ny kompetens, samtidigt pågår ett gigantiskt slöseri av erfarenhet och utvecklingspotential. HR-experten tipsar om en mer lönsam strategi, som även stärker ditt employer brand. Lider svensk arbetsmarknad av ungdomsfeber? Symptomen talar för diagnosen,...

  • Posted oktober 31, 2023
  • 0
 • Tusenlappar att spara genom att släppa fokus på bolånet

  Det senaste årets räntehöjningar har lett till att fler väljer att amortera sina bolån för att sänka sina kostnader. Men beräkningar som lånejämförelsetjänsten Sambla gjort, visar att det kan finnas stora pengar att spara på att i...

  • Posted september 22, 2023
  • 0
 • Det handlar om livet

  Det handlar om livet, ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter tagit fram ett förslag till en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som nu överlämnas...

  • Posted september 1, 2023
  • 0
 • Karlskoga kommun tar fram ny översiktsplan

  En översiktsplan är Karlskoga kommuns samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Nu håller en ny översiktsplan på att tas fram där Karlskogas invånare får möjlighet att vara med och påverka...

  • Posted augusti 16, 2023
  • 0
 • Ingen strategi för träbyggande i kommunerna

  Ingen av de tolv kommunerna i Örebro län uppger att de har antingen en strategi för att bygga mer i trä eller ett politiskt beslut om att ta fram en sådan strategi, det visar en enkät som...

  • Posted april 3, 2023
  • 0