Ny strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft

By on 3 december, 2023
Arkivbild

Regeringen har beslutat om Sveriges nya utrikeshandelsstrategi. Regeringen vill därmed ge svenska företag bästa möjliga förutsättningar att hantera framväxande utmaningar, och ta vara på de affärsmöjligheter som uppstår genom den gröna och digitala omställningen.

– Denna handelsstrategi fokuserar till skillnad från tidigare regerings inte enbart på export. Denna är mycket mer ambitiös då den tar ett helhetsgrepp och inkluderar även handel, investeringar och stärkt global konkurrenskraft. Detta är viktigt mot bakgrund av att vår del av världshandeln minskar, något som ställer högre krav på oss att vara en framgångsrik aktör. Våra världsledande svenska företag förtjänar en världsledande handelspolitik, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Den nya utrikeshandelsstrategin har tre övergripande mål:

  1. Sveriges konkurrenskraft ska stärkas och förutsättningar för handel, investeringar och innovation förbättras.
  2. Svenska företag ska öka sin export och närvaro på internationella marknader.
  3. Sveriges ställning som prioriterad partner för grön och digital omställning globalt ska stärkas. 

Målen ska vara uppnådda 2030, med en utvärdering 2026.

– Vi måste ge svenska företag bästa tänkbara förutsättningar för att växa, utvecklas och ta framskjutna positioner på morgondagens globala marknader. Åtgärder behövs både nationellt och internationellt för att fortsatt bidra till svenska företags konkurrenskraft. Inte minst den gröna och digitala omställningen öppnar upp för affärsmöjligheter för svenska företag i den internationella konkurrensen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Forskning och innovation är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Regeringen vill satsa mer på internationellt samarbete med strategiska partnerländer, men det kräver att vi har universitet och högskolor av högsta klass, säger utbildningsminister Mats Persson.

Strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft har tagits fram i nära samråd med näringslivet, branschföreträdare, myndigheter, regioner, handelskammare och övriga aktörer inom handel och främjande.

Ett brett och långsiktigt samarbete inleds nu för att stärka svensk konkurrenskraft, öka svenska företags handel med omvärlden och bidra till att uppnå målen i såväl Agenda 2030 som Parisavtalet.

Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa: Klimat- och näringslivsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet

You must be logged in to post a comment Login