All posts tagged "Utrikeshandel"

 • Ny strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft

  Regeringen har beslutat om Sveriges nya utrikeshandelsstrategi. Regeringen vill därmed ge svenska företag bästa möjliga förutsättningar att hantera framväxande utmaningar, och ta vara på de affärsmöjligheter som uppstår genom den gröna och digitala omställningen. – Denna handelsstrategi...

  • Posted december 3, 2023
  • 0
 • Utrikeshandeln på väg tillbaka

  Sveriges export av varor och tjänster ökade med 9 procent under första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2020. Importen ökade med 7 procent. Den stora ökningen drevs framför allt av varuhandeln under andra kvartalet. Det...

  • Posted september 16, 2021
  • 0
 • Kraftigt ras i utrikeshandeln

  Sveriges handel rasade kraftigt första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2019, både för varor och tjänster. April och maj var de riktigt mörka månaderna då varuexporten och varuimporten tappade 15–25 procent jämfört med motsvarande månader...

  • Posted september 20, 2020
  • 0
 • EU viktigare för Sveriges utrikeshandel

  EU är allt viktigare för Sveriges utrikeshandel. Medan den svenska handeln med andra delar av världen minskat har den ökat med länderna inom EU. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel för de tre första kvartalen i...

  • Posted januari 1, 2017
  • 0