Alla inlägg taggade "Investeringar"

 • Minskade investeringar i kommunsektorn

  Kommuninvest publicerar nu rapporten ”Den kommunala låneskulden 2022”. Detta är den årliga sammanställningen av hur investeringar, lån och skulder utvecklas i kommunsektorn. De samlade investeringarna i kommunsektorn uppgick 2021 till 180 miljarder kronor. Det var en minskning...

  • Skrivet september 22, 2022
  • 0
 • SJ har avtalat om 25 nya regionaltåg

  Intresset för bekväma och klimatsmarta tågresor är större än någonsin, och för att möta efterfrågan gör SJ den största samlade investeringen på nya och upprustade tåg som någonsin gjorts. Med ett nytt avtal med spanska tågtillverkaren CAF...

  • Skrivet juli 24, 2022
  • 0
 • Svensk investering stödjer finansiell inkludering

  Fyra av fem arbetstillfällen i utvecklingsländer skapas idag i mikro-, små och medelstora företag. Dock saknar omkring 200 miljoner mikro- och småföretag i dessa länder tillgång till finansiering och detta gäller särskilt företag som ägs av kvinnor....

  • Skrivet juli 21, 2022
  • 0
 • Svensk investering möjliggör utbyggnad av förnybar energi i Afrika

  Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund investerar 20 MUSD i Serengeti Energy, en energiproducent i Afrika söder om Sahara som utvecklar, bygger, äger och driver förnybara energiprojekt i en region som i dagsläget är starkt beroende av fossila bränslen. Swedfunds...

  • Skrivet juni 3, 2022
  • 0
 • E.ON investerar drygt 72 miljoner i Örebros elnät

  Under 2022 investerar E.ON drygt 72 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Örebro kommun. Sammantaget investerar E.ON drygt 134 miljoner i Örebro län. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens. –Vår ambition...

  • Skrivet juni 1, 2022
  • 0
 • Minskade marginaler när elförbrukningen ökar

  Sveriges beroende av import av el då förbrukningen är som störst ökar successivt de kommande fyra vintrarna. Detta som en konsekvens av att elektrifieringen av industrin tar fart. Dagens årsförbrukning på 140 TWh förväntas öka till 157...

  • Skrivet juni 1, 2022
  • 0
 • Intresset för investeringar ökar massivt bland svenskarna

  Aldrig någonsin tidigare har intresset varit så stort för att investera som just nu bland oss svenskar. Det finns såklart flera olika faktorer som det enorma intresset för investeringar beror på. Många vill såklart få sina sparkapital...

  • Skrivet april 15, 2022
  • 0
 • 20 minuter kortare restid mellan Örebro och Stockholm

  20 minuter kortare restid mellan Örebro och Stockholm. En kraftigt ökad kapacitet och fler tåg i tid, investeringar i Mälarbanan skulle ge stora positiva effekter för tågtrafiken i Mälardalen och i Stockholmsregionen. I dagarna presenterade bolaget Oslo-Sthlm...

  • Skrivet mars 3, 2022
  • 0
 • Investeringarna i industrilokaler och i småhus ökade kraftigt under 2021

  Under förra året ökade de totala husbyggnadsinvesteringarna med 3 procent, mätt i påbörjade investeringar. Utvecklingen drevs främst av en kraftig ökning av nybyggda industrilokaler, som ökade med 60 procent jämfört med 2020. Enligt Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET...

  • Skrivet februari 28, 2022
  • 0
 • Järnvägens potential frigörs med investeringar

  Nu har vi fått beskedet att den 9 februari försvinner de restriktioner som gäller för järnvägen, däribland råden till kollektivtrafiken om att behålla turtäthet och råden om munskydd vid trängsel. Den restriktion som troligtvis påverkat oss i...

  • Skrivet februari 6, 2022
  • 0