All posts tagged "Investeringar"

 • Ny strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft

  Regeringen har beslutat om Sveriges nya utrikeshandelsstrategi. Regeringen vill därmed ge svenska företag bästa möjliga förutsättningar att hantera framväxande utmaningar, och ta vara på de affärsmöjligheter som uppstår genom den gröna och digitala omställningen. – Denna handelsstrategi...

  • Posted december 3, 2023
  • 0
 • Investeringar i infrastrukturen runt vatten kan ta 200 år

  En ny undersökning från Svenskt Vatten visar att majoriteten av landets kommuner i framtiden, kan få stora problem med dricksvattenförsörjningen. Under nuvarande förutsättningar kan renoveringar, och uppgraderingar nationellt ta upp till 200 år. Det kan ta Sveriges...

  • Posted november 28, 2023
  • 0
 • Nu stoppas utländska företagsköp som kan skada Sverige

  Riksdagen har tidigare beslutat om en ny lag som innebär att investeringar som kan utgöra säkerhetsrisker ska kunna granskas av en särskild granskningsmyndighet och, om det är nödvändigt, förbjudas. Lagen träder i kraft den 1 december. Nu...

  • Posted november 5, 2023
  • 0
 • Sverige redo att delta i Natos innovationsfond

  Natos innovationsfond (NATO Innovation Fund, NIF) är redo att göra sina första investeringar senare i år, 23 av Natos medlemsstater deltar i fonden. Sverige kommer att kunna delta i NIF efter anslutningen till Nato. Sveriges bidrag kommer...

  • Posted augusti 4, 2023
  • 0
 • Avtal om återuppbyggnaden av Ukraina

  Swedfund har tillsammans med EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)och ett antal andra utvecklingsfinansiärer, den 21 juni skrivit under ett MoU (Memorandum of Understanding) kring investeringar i den privata sektorn som en del av återuppbyggnaden av...

  • Posted juni 30, 2023
  • 0
 • Företagens investeringar i hållbarhet ökade

  Klimatförändringarna toppar listan över prioriterade frågor för nordiska chefer på ledningsnivå under 2023. 72 procent av chefer uppger att deras företag ökade sina hållbarhetsinvesteringar under det gångna året, varav 14 procent ökade investeringarna avsevärt. Det visar en...

  • Posted januari 17, 2023
  • 0
 • Swedfund satsar på EFP/ICCF för jobb och klimat

  Den 25 november ökade Swedfund sitt finansiella åtagande till European Financing Partners (EFP) och Interact Climate Change Facility (ICCF). Tillsammans utgör numer EFP och ICCF en gemensam finansiell plattform. De skapades av de europeiska utvecklingsfinansiärerna för att...

  • Posted januari 2, 2023
  • 0
 • Låt inte rädslan styra dina långsiktiga placeringar

  Marknadens fokus ligger fortfarande på inflationsutvecklingen och humöret styrs av den senaste statistiken. De senaste månaderna finns tydliga tecken på att USA lyckats vända inflationstrenden, men än så länge går det inte att se något trendbrott i...

  • Posted november 29, 2022
  • 0
 • Minskade investeringar i kommunsektorn

  Kommuninvest publicerar nu rapporten ”Den kommunala låneskulden 2022”. Detta är den årliga sammanställningen av hur investeringar, lån och skulder utvecklas i kommunsektorn. De samlade investeringarna i kommunsektorn uppgick 2021 till 180 miljarder kronor. Det var en minskning...

  • Posted september 22, 2022
  • 0
 • SJ har avtalat om 25 nya regionaltåg

  Intresset för bekväma och klimatsmarta tågresor är större än någonsin, och för att möta efterfrågan gör SJ den största samlade investeringen på nya och upprustade tåg som någonsin gjorts. Med ett nytt avtal med spanska tågtillverkaren CAF...

  • Posted juli 24, 2022
  • 0