Företagens investeringar i hållbarhet ökade

By on 17 januari, 2023

Klimatförändringarna toppar listan över prioriterade frågor för nordiska chefer på ledningsnivå under 2023. 72 procent av chefer uppger att deras företag ökade sina hållbarhetsinvesteringar under det gångna året, varav 14 procent ökade investeringarna avsevärt. Det visar en undersökning från revisions- och konsultbolaget Deloitte.

44 procent av de nordiska respondenterna i Deloittes 2023 CxO Sustainability Report: Accelerating the Green Transition rankar klimatförändringarna som en av de tre viktigaste frågorna för deras verksamhet under det kommande året. Det är en större andel än de som rankar kompetensbrist, finansiella utsikter och förändrade regelverk som de mest prioriterade utmaningarna för 2023.

–Nästan alla svarande säger att klimatförändringarna har påverkat deras verksamhet, ofta som ett resultat av förändrade konsumtionsmönster, politisk och regulatorisk osäkerhet och press från aktieägare. Detta speglas i de ökade hållbarhetsinvesteringarna det senaste året, säger Lennart Nordqvist, partner på Deloitte.

Medarbetare ställer allt högre krav

Nordiska chefer känner press att agera på klimatfrågan från flera intressenter. De är mest benägna att känna press från klienter och konsumenter, styrelseledamöter/ledning och sina anställda. Majoriteten anger förändrade regelverk och medarbetares aktivism som orsaker till att deras organisation har ökat sitt engagemang i hållbarhetsfrågan det senaste året.

–Företag känner allt större press, särskilt från yngre generationer. Vår senaste undersökning bland Millennials och Generation Z visade att nästan hälften av respondenterna hade ställt krav på sina arbetsgivare att vidta åtgärder för att främja klimatet. De som kände att de blev lyssnade på var mer lojala mot sina arbetsgivare, vilket visar på hur viktigt det är att vara lyhörd och agera på den feedback man får, säger Lennart Nordqvist.

Företag agerar, men kämpar med att införa kritiska åtgärder

Omkring hälften av de nordiska respondenterna uppger att deras företag har vidtagit åtgärder som att använda mer hållbara material (55 procent), använda energisnåla maskiner och tekniker (55 procent), effektivisera sin energianvändning (51 procent) och utbilda personal kring hållbarhet (50 procent).

Däremot är det färre som har vidtagit de åtgärder som Deloitte identifierar som kritiska för att visa att organisationen har integrerat hållbarhet i kärnan av sin strategi, verksamhet och kultur. Till exempel har endast 32 procent av nordiska företag anpassat eller flyttat sina anläggningar för att de ska kunna motstå klimatpåverkan. Vidare har 34 procent av nordiska företag kopplat ledningens ersättning till hållbarhetsprestation, och endast 36 procent fokuserar på klimatfrågan i sin lobbyverksamhet.

–Positivt är dock att hälften av företagen börjat ställa krav på att leverantörer och samarbetspartners uppfyller specifika hållbarhetskriterier, vilket räknas som en kritisk åtgärd. Det är ett steg i rätt riktning. I och med de ökade investeringarna och det stora fokuset företag väntas ha på klimatförändringarna de kommande åren kan vi vänta oss att fler kommer att ta denna typ av viktiga steg framöver, säger Lennart Nordqvist.

På frågan om vad som utgör den största utmaningen när det kommer till hållbarhetsarbetet svarar de flesta svårigheter med att mäta sin miljöpåverkan och således effekterna av de initiativ som vidtas.

–Tydligare riktlinjer och verktyg för att hjälpa företag kartlägga sina utsläpp och följa sin utveckling skulle med all sannolikhet öka engagemanget och uppmuntra fler till att vidta kritiska åtgärder, säger Lennart Nordqvist.

Om rapporten

Mer än 2 000 chefer på ledningsnivå från 24 länder medverkade i Deloittes 2023 CxO Sustainability Report: Accelerating the Green Transition, varav 145 från de nordiska länderna och 31 från Sverige. Rapporten undersöker företagsledares åtgärder relaterade till klimatförändringar, samt de steg de kan ta för att integrera hållbarhet i sin strategi.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Deloitte

You must be logged in to post a comment Login