All posts tagged "KRAV"

 • Ekologiskt växer mer än någonsin

  Antalet ekologiska producenter ökar kraftigt i världen. På ett år har antalet ökat med mer än 25 procent. Försäljningen av ekologisk mat nådde närmare 135 miljarder euro 2022, samtidigt ökar den globala ekologiska odlingsarealen i alla världsdelar....

  • Posted februari 19, 2024
  • 0
 • Örebro kommuns grundskoleverksamhet  uppfyller kraven för klagomålshantering

  Skolverksamheten i Örebro kommun granskas årligen av Skolinspektionen, under hösten 2023 har en riktad tillsyn granskat huvudmannens ansvar kring klagomålshantering. Skolinspektionen meddelade efter granskningen sitt beslut, att verksamheten följer gällande lagkrav och författningar. – Jag är glad...

  • Posted februari 2, 2024
  • 0
 • Tusentals personer kräver fler insatser mot tropiska sjukdomar

  Fler än 16 000 personer har tagit ställning för att Sveriges regering ska satsa mer på forskning kring försummade tropiska sjukdomar och uppmärksamma dessa sjukdomar mer i globala hälsoinsatser. På världsdagen tisdag 30 januari för försummade tropiska...

  • Posted februari 2, 2024
  • 0
 • Så efterlevs de nya ”flergångs”-kraven

  762 miljoner engångsmuggar och engångsmatlådor ska bort från svenska marknaden till 2026, 1 januari 2024 var startskottet för den lag som ska få det att hända. Håll Sverige Rent har nu gjort en första spaning kring hur...

  • Posted januari 23, 2024
  • 0
 • Här är detaljerna i EU:s nya krav på elbilsbatterier

  Förhandlingarna kring EU:s uppdaterade regelverk för utsläpp från vägfordon Euro 7, befinner sig i slutskedet och väntas klubbas igenom i EU kanske redan i år. En av flera nyheter med Euro 7 och som alltså inte finns...

  • Posted januari 5, 2024
  • 0
 • Skärpta krav på valutaväxlare

  Regeringen har i dag utfärdat lagar och beslutat förordningar, med anledning av propositionen Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut. I regeringens proposition Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut (prop. 2022/23:124) föreslås skärpta krav...

  • Posted december 10, 2023
  • 0
 • Inga skärpta krav på vinterdäck

  Det finns inga skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning ytterligare för tunga fordon, det visar den omfattande utredning som Transportstyrelsen nu är klar med. – Vi har undersökt behovet av skärpta krav på vinterdäck för...

  • Posted december 5, 2023
  • 0
 • Skärpta krav på hederligt levnadssätt

  Skärpta krav på hederligt levnadssätt, och ökade möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd. Regeringen har fattat beslut, om att ge en särskild utredare i uppdrag att se över förutsättningarna att kunna avlägsna utlänningar ur landet. På grund av...

  • Posted november 21, 2023
  • 0
 • EU-krav på miljö kan få motsatt effekt

  När EU lagstiftar om företagens ansvar inom till exempel områdena miljö och mänskliga rättigheter riskerar kraven att få motsatt effekt. Det framgår av en ny utredning från Kommerskollegium. EU har omfattande krav på företag att visa tillbörlig...

  • Posted november 18, 2023
  • 0
 • Kraven för statsbidraget till folkbildningen förtydligas

  För att återupprätta förtroendet för folkbildningen och säkra en korrekt hantering av statsbidraget, genomför regeringen nu flera ändringar i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Syftet är att stärka Folkbildningsrådets roll i utförandet av myndighetsuppgifter. Förra hösten presenterade...

  • Posted oktober 27, 2023
  • 0