All posts tagged "Investeringar"

 • Kumla kommun får 999 001 kr i statsbidrag

  Kumla kommun får 999 001 kr i statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen kan användas inom den del av äldreomsorgen...

  • Posted november 28, 2019
  • 0
 • Riksbanken dumpar investeringar efter EFN:s avslöjande

  Efter EFN:s avslöjande har Sveriges centralbank sålt av stora delar av sina mest klimatfientliga investeringar. Riksbanken har meddelat att den avyttrar investeringar i ett antal delstater och provinser i Australien och Kanada. De här regionerna lämnar höga klimatavtryck...

  • Posted november 22, 2019
  • 0
 • Finansjättar går samman i globalt nätverk – lovar biljontals dollar i investeringar för att nå de Globala målen

  FN:s generalsekreterare António Guterres presenterar nu det nya globala nätverket för stora investerare, Global Investors for Sustainable Development, GISD. Det består av 30 vd:ar för några av världens största banker, investerare och finansiella aktörer. Under två års...

  • Posted oktober 20, 2019
  • 0
 • Svåra finansieringar bromsar småföretagens investeringar

  En majoritet av småföretagen som haft behov av extern finansiering för investeringar under de senaste tolv månaderna upplever betydande svårigheter. Totalt uppger 56 procent att det är ganska eller väldigt svårt att ordna extern finansiering till sina...

  • Posted maj 3, 2019
  • 0
 • Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018

  Analysföretaget Industrifakta beräknar de totala investeringarna inom husbyggandet i Norden för helåret 2018. Totalt sett visar sifforna en nedgång för samtliga nordiska länder jämfört med helåret 2017, men vid en närmare granskning finns det sektorsspecifika skillnader. I både...

  • Posted mars 17, 2019
  • 0
 • Så blir byggkonjunkturen i Sverige 2019

  Trots en fortsatt god konjunktur i Sverige faller husbyggnadsinvesteringarna.  Industrifaktas prognos för total husbyggnad under åren 2018-2019 indikerar en minskning med närmare 15 procent jämfört med 2017, nedgången sker från en historiskt hög nivå och trots minskningen...

  • Posted januari 2, 2019
  • 0
 • Mitt Europa öppnar sina dörrar i hela Sverige

  Nu öppnar EU-finansierade projekt och företagssatsningar över hela Sverige sina dörrar för att visa hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt, över 100 aktiviteter arrangeras från Gällivare i norr till Hammenhög i söder mellan 2 och...

  • Posted maj 3, 2018
  • 0
 • Nytt avtal ska ge fler utländska investeringar

  Utländska investeringar i Örebro län ska öka. Det är syftet med det avtal som Region Örebro län nu ska teckna med Business Sweden, som ägs gemensamt av staten och näringslivet. Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt...

  • Posted oktober 18, 2017
  • 0
 • Ekonomi – Sverige i topp på nordisk byggmarknad

  Nyligen presenterade Industrifakta sin senaste kvartalsrapport, som beskriver det ekonomiska läget i de nordiska länderna och situationen för respektive lands byggmarknad med framtidsbedömningar. Rapporten visar att Sveriges husbyggnadsinvesteringar, under det kommande året, beräknas växa avsevärt mycket starkare...

  • Posted oktober 11, 2016
  • 0