Volkswagen-koncernen ökar investeringarna i framtida teknik till 73 miljarder euro

Av på 14 november, 2020

Volkswagen-koncernen pressar framåt med omvandlingen till ett digitalt mobilitetsföretag. Som beslutats i Planeringsrunda 69 kommer koncernen att satsa cirka 73 miljarder euro på elektrifiering, hybrid-drivlinor och digital teknik under de närmaste fem åren. Detta tillkännagavs efter fredagens styrelsemöte. Investeringar i capex och FoU för framtida teknik kommer att höjas till 50 procent från 40 procent av koncernens totala investeringar på cirka 150 miljarder euro.

  • Planeringsrunda 69 inkluderar investeringar i capex och FoU för elektrifiering, hybrid-drivlinor och digital teknik de närmaste fem åren
  • Andelen investeringar i framtida teknik ökade till cirka 50 procent av totala 150 miljarder euro från 40 procent i tidigare planeringsrunda
  • Investeringarna i digitalisering fördubblas till cirka 27 miljarder euro

Volkswagen-koncernen pressar framåt med omvandlingen till ett digitalt mobilitetsföretag. Som beslutats i Planeringsrunda 69 kommer koncernen att satsa cirka 73 miljarder euro på elektrifiering, hybrid-drivlinor och digital teknik under de närmaste fem åren. Detta tillkännagavs efter fredagens styrelsemöte. Investeringar i capex och FoU för framtida teknik kommer att höjas till 50 procent från 40 procent av koncernens totala investeringar på cirka 150 miljarder euro.

Investeringar i digitalisering kommer att fördubblas till 27 miljarder euro vid mitten av decenniet, vilket återspeglar koncernens starka fokus på att bygga upp programvarufunktioner. Cirka 35 miljarder euro kommer att spenderas på batterielektriska fordon. Ytterligare cirka 11 miljarder euro har öronmärkts för utveckling av hybridfordon av befintliga modeller.

– Som en del av Volkswagen-koncernens investeringsplanering sattes vid styrelsemötet hörnstenarna för att säkra koncernens framtida framgång. Omvandlingen av koncernen och dess varumärken och ett strategiskt fokus på kärnområdena inom mobilitet kommer konsekvent att genomföras. Med tanke på de enorma utmaningar vi möter de kommande åren är vår ekonomiska bas mycket solid, säger Hans Dieter Pötsch, styrelseordförande i Volkswagen-koncernen.

– Efter att ha satt kursen för en batterielektrisk framtid i Volkswagen-koncernen är vi nu världsledande med våra elektriska plattformar och ett brett utbud av elektriska fordon, säger Herbert Diess, vd för Volkswagen-koncernen och fortsätter: Under de kommande åren kommer det att vara avgörande att vi också når en ledande position inom bilprogramvara för att möta människors behov av individuell, hållbar och fullt uppkopplad mobilitet i framtiden. För detta ändamål har vi fördubblat våra digitaliseringsutgifter.

Bernd Osterloh, ordförande för det allmänna företagsrådet, kommenterade:
– Investeringarna visar att vår grupp håller vad vi lovar när det gäller transformation, elektrisk mobilitet och digitalisering. Vi kommer att gå fullt ut i offensiven under de kommande åren. Ändå är en gemensam förståelse för omvandlingen och tillräcklig planeringssäkerhet lika viktigt som miljarderbudgetar i euro. Det är här vi alla – anställda, chefer, styrelsen och även beslutsfattare – kommer in. När det gäller de senare tänker jag särskilt på Berlin och Bryssel och heta ämnen som laddinfrastruktur och höghastighetsinternet. Volkswagen är helt engagerat i klimatvänlig mobilitet med fullt uppkopplad mobilitet. Men för detta behöver vi och våra kunder en pålitlig miljö.

Planeringsrundan bygger på förväntningarna att den globala ekonomin kommer att växa måttligt de närmaste fem åren. Måttlig tillväxt med regionala skillnader förväntas också för de enskilda marknaderna. Produktivitetsökningen på 30 procent och besparingar i administrationen ska säkra omvandlingen ekonomiskt. Dessutom arbetar koncernen systematiskt med att optimera sin produktportfölj. Således kommer modellvarianter, kombinationer av drivlinor och funktioner som är mindre efterfrågade att effektiviseras för att minska komplexiteten och öka portföljens effektivitet. Planeringen exkluderar joint venture-företagen i Kina, eftersom de inte ingår i den konsoliderade gruppen och finansierar investeringar i anläggningar och produkter från egna resurser.

Elektrisk mobilitet och hybridteknik
Volkswagen strävar efter att bli klimatneutralt till 2050 och anslöt sig som första biltillverkare till villkoren i Parisavtalet. Under de kommande tio åren avser koncernen att lansera cirka 70 helelektriska modeller fram till 2030. Cirka 20 av dessa är redan i produktion, och 50 fler följer. Dessutom planeras cirka 60 hybrider i slutet av decenniet, varav drygt hälften redan tillverkas.

Planeringsrundan förutser produktion av cirka 26 miljoner helelektriska bilar fram till 2030. Cirka 19 miljoner av dessa fordon kommer att baseras på Modular Electric Drive Toolkit (MEB), och större delen av de återstående sju miljoner fordonen baseras på den högpresterande PPE-plattformen. Koncernen uppskattar produktionen till cirka sju miljoner hybridfordon under samma period.

Betydligt större tonvikt på digitalisering
Programvara kommer att ha en avgörande roll för Volkswagens framtida framgång och investeringarna i digitalisering uppgår därför till cirka 27 miljarder euro, vilket är dubbelt så mycket som fastställdes i föregående Planeringsrunda. Detta inkluderar utgifter för koncernens Car.Software-organisation, som framgångsrikt lanserades tidigare i år. Målet är att bygga en egen mjukvarustack som ska användas i Audis Artemis-projekt från 2024. Företagets egen andel av programvara ska öka från 10 till 60 procent. Dessutom kommer en stor del av de medel som öronmärkts för digitalisering att investeras i de uppdragskritiska områdena artificiell intelligens, autonom körning och digitalisering av viktiga affärsprocesser.

Ökad satsning på att Tyskland ska bli ett industricenter
Genom investeringar i sina tyska anläggningar bidrar Volkswagen, som en av landets största industriaktörer, till en stark tysk ekonomi, samtidigt som företaget fortsätter att driva landets omvandling till en mer hållbar och digital framtid och säkrar jobben på lång sikt. Niedersachsen kommer att bli Tysklands näst största centra för e-mobilitet, efter Sachsen.

I Salzgitter kommer koncernen att investera cirka en miljard euro i den strategiskt viktiga batteritekniken. I samarbete med sin svenska joint venture-partner Northvolt kommer Volkswagen att bygga en produktionsanläggning för battericeller i Salzgitter som tas i drift 2024, vilket ökar Tysklands konkurrenskraft som industriland. Detta är ytterligare en viktig del i den framgångsrika omvandlingen av Volkswagen Group Components division, som inleddes redan 2015.

På enskilda anläggningar fortsätter strategin att konsolidera produktfamiljer vid fabriker med flera varumärken för att utnyttja ännu fler synergier mellan varumärkena och uppnå ytterligare effektivitetsvinster.

Wolfsburg kommer att lägga till en modell i sin portfölj: ytterligare en SUV för den europeiska marknaden kommer att rulla av produktionsbandet från 2024. Anläggningen producerar redan hela Golf-familjen samt Volkswagen Tiguan och SEAT Tarraco.

I framtiden kommer Volkswagen Transportbilar att bygga en helelektrisk ID. BUZZ vid Hannover-anläggningen, tillsammans med tre helelektriska D-SUV-modeller för andra koncernmärken. Hannover-anläggningen accelererar därmed den omvandling till elektrisk mobilitet som redan inletts.

Vid Volkswagens anläggning i Emden fortsätter också den pågående omvandlingen i snabb takt: medan byggnadsarbetet för övergången till e-mobilitet går enligt plan har nu den andra elektriska modellen för anläggningen definierats. Förutom ID.4 planeras där produktion av 4-dörrars helelektriska Volkswagen Aero (ett konceptfordon) från 2023.

Passat som för närvarande byggs i Emden kommer att produceras i Bratislava, Slovakien, med början 2023 – tillsammans med ŠKODA SUPERB-familjen – och därmed utnyttjas synergier inom fordonsfamiljen även här. Att flytta produktionen av SUPERB från den tjeckiska fabriken i Kvasiny till Bratislava ger ŠKODA den kapacitet som krävs i Tjeckien för att genomföra varumärkets tillväxtplan.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa: Volkswagen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in