Avtal om återuppbyggnaden av Ukraina

By on 30 juni, 2023
Arkivbild

Swedfund har tillsammans med EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)och ett antal andra utvecklingsfinansiärer, den 21 juni skrivit under ett MoU (Memorandum of Understanding) kring investeringar i den privata sektorn som en del av återuppbyggnaden av landet.

Flera europeiska utvecklingsfinansiärer utökar nu sitt arbete med att förbereda för återuppbyggnaden av Ukraina. Det sker genom att European Bank for Reconstruction and Development(EBRD) tillsammans med utvecklingsfinansiärer från hela världen undertecknat ett samförståndsavtal (MOU). Syftet är att skapa en ram för samarbete vid saminvesteringar i Ukraina, främst i den privata sektorn.

– Swedfund och andra utvecklingsfinansiärer har en viktig roll att spela när Ukraina ska återuppbyggas genom att bidra med långsiktigt och riskvilligt kapital och skapa förutsättningar för mobilisering av privat kapital. Nu skapas en plattform för att öka takten och koordineringen i våra åtaganden. Genom MOU:et är vi glada över att samarbeta för att öka omfattningen, effektiviteten och kvaliteten på investeringar i Ukraina och länder i Ukrainas närområde, säger Maria Håkansson, vd på Swedfund.

Investeringsbehoven i Ukraina för att kunna bygga upp landet är omfattande och det är inget som endast en aktör kan genomföra. Den privata sektorn kommer att spela en avgörande roll för den ukrainska ekonomin. Det kommer krävas samordning mellan Ukrainas partner för att maximera effektiviteten och effekten av insatserna och investeringarna.

Med utgångspunkt i G7-ledarnas uttalande om stöd till Ukraina och G7-ledarnas uttalande om Ukraina den 19 maj, har EBRD och de deltagande DFI:erna enats om hur de kan samarbeta för att bidra till återuppbyggnaden av Ukraina. ”EBRD-G7-DFI-EDFI Ukraina Investment Platform” kommer att syfta till att främja samfinansiering mellan deltagande institutioner genom att stärka samarbetet med fokus på främst den privata sektorn i Ukraina.

Stödet till Ukraina, både militärt, humanitärt och ekonomiskt är prioriterat av den svenska regeringen. EBRD är den största institutionella investeraren i Ukraina och har därför en tydlig och viktig roll i landet. Med tanke på dess kompetens, relationer och operativa erfarenhet i regionen kommer den att fungera som ledande institution för saminvesteringar inom ramen för den nyinrättade investeringsplattformen.

Genom avtalet kommer arbetet med återuppbyggnaden av Ukraina att underlättas på flera sätt:

  • Ökad investeringskapacitet, som bygger på EBRD:s erfarenhet, kompetens och förbindelser i Ukraina, vilket gör det möjligt för DFI:er att göra investeringar som annars inte skulle kunna bli av i samma omfattning.
    .
  • Förenklat förfarande för motparter i Ukraina, som kommer att ställas inför utmaningar med tanke på den förväntade enorma investeringsvolymen under återuppbyggnaden. Med plattformen kommer de ukrainska motparterna endast att behöva förhandla med en motpart, vilket resulterar i påskyndade investerings- och beslutsprocesser, samtidigt som DFI:er mobiliseras. EBRD kommer att fungera som huvudansvarig för saminvesteringen, strukturera, samordna all due diligence, förhandling och undertecknande av alla finansieringsdokument.
    .
  • Ökat inflytande och samordnade åtgärder. Särskilt på områden som främjande av privatisering och kommersialisering av statsägda företag och inrättande av en öppen privatiseringsprocess. Främjande av konkurrens, främjande av goda styrelseformer och lika villkor inom den privata sektorn. Förbättring av lagstiftningen och lagstiftningen och införande av starka incitament för att locka till sig investeringar i den privata sektorn.

Partnerna kommer i nära samråd med respektive regering att främja åtgärder för att ta itu med de stora finansiella behoven för återuppbyggnaden, särskilt genom samarbete med den privata sektorn. Målet är att bidra till återhämtningen av ekonomin, industrin och infrastrukturen och återuppbyggnaden av människors försörjningsmöjligheter i Ukraina samt stabiliteten i det internationella samfundet.

Ekonomi | Sverige/Ukraina
Örebronyheter

Källa: Swedfund

You must be logged in to post a comment Login