Swedfund satsar på EFP/ICCF för jobb och klimat

By on 2 januari, 2023
Foto: Unsplash

Den 25 november ökade Swedfund sitt finansiella åtagande till European Financing Partners (EFP) och Interact Climate Change Facility (ICCF). Tillsammans utgör numer EFP och ICCF en gemensam finansiell plattform. De skapades av de europeiska utvecklingsfinansiärerna för att skapa jobb och bekämpa klimatförändringarna i utvecklingsländer.

– Plattformen är ett mycket effektivt verktyg för att nå dem med störst behov. Vi ser det också som positivt att EFP/ICCF genom investeringar adresserar två av de största utmaningarna för utvecklingsländer, bristen på arbete och tillgång till förnybar energi. Genom att öka vårt finansiella åtagande, bidrar vi också till att stärka samarbetet med våra europeiska motsvarigheter, säger Gunilla Nilsson, Head of Energy and Climate på Swedfund.

Swedfund har varit en finansieringspartner i EFP sedan 2004 och genom samarbetet kan viktiga och relevanta projekt genomföras, i syfte att skapa jobb med anständiga arbetsvillkor i utvecklingsländer. ICCF lanserades 2011 och syftar till att genomföra klimatinvesteringar i utvecklingsländer, t.ex. genom att öka tillgången till förnybar energi. Genom att visa projektens ekonomiska bärkraft strävar EFP/ICCF också efter att vara katalytisk och locka till sig investeringar från institutionella investerare för att på detta sätt mobilisera mer kapital för investeringar i jobbskapande och klimat.

Swedfund utökar nu sin investering med drygt 10 miljoner Euro till totalt 45 miljoner Euro. EIB har tillsammans med nio europeiska utvecklingsfinansiärer (BIO Belgien, COFIDES Spanien, DEG Tyskland, Finnfund Finland, FMO Nederländerna, IFU Danmark, OeEB Österrike, PROPARCO Frankrike och svenska Swedfund) anslagit totalt 680 miljoner euro för att stödja hållbar tillväxt inom den privata sektorn i utvecklingsländer och tillväxtmarknader.

Världen
Örebronyheter

Källa: Swedfund

You must be logged in to post a comment Login