All posts tagged "Jobb"

 • Immaterialrättsbrott tränger ut 1 800 jobb i Örebro län

  Ett starkt skydd för immateriella värden är viktigt, för att attrahera investeringar i forskning och utveckling som i sin tur driver på den ekonomiska utvecklingen. Dessa är slutsatserna från Tillväxtanalys, som nyligen lanserades. Trenden med att mycket...

  • Posted juni 11, 2024
  • 0
 • Unga skadas, får sömnproblem och sextrakasseras på jobbet

  Unga är framtidens arbetskraft men riskerar att få en dålig start på arbetslivet. Flest unga skadar sig på sommaren, men olyckor är långtifrån den enda risken de möter på jobbet. Nu inspekterar arbetsmiljöverket arbetsplatser inom branscher där...

  • Posted maj 27, 2024
  • 0
 • Få unga vill jobba med klimat och miljö

  Bara fem procent av mellan- och högstadieeleverna i Sverige vill arbeta med miljö- och klimatfrågor i framtiden. Det visar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs, nya undersökning om 10-15-åringars syn på naturvetenskap, matematik, ingenjörskap och teknik (STEM). – Om vi...

  • Posted maj 22, 2024
  • 0
 • 1166 personer rekryterades till nya jobb utanför Samhall

  Under 2023 lämnade totalt 1166 personer inom Samhalls arbetsmarknadspolitiska uppdrag bolaget, för nya jobb hos andra arbetsgivare i olika delar av landet. Samhalls uppdrag är att skapa efterfrågade, meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning. Varje...

  • Posted maj 16, 2024
  • 0
 • Integrationspolitiken ska bidra till fler i jobb

  Sverige har betydande integrationsproblem, vilket bland annat syns i arbetslösheten som är tre gånger högre bland utrikes födda än inrikes födda. För att stärka integrationsarbetet har regeringen i vårändringsbudgeten, föreslagit ett nytt integrationspolitiskt mål. Mål som klargör...

  • Posted maj 16, 2024
  • 0
 • Drömmen om kortare arbetsvecka breder ut sig

  Drömmen om kortare arbetsvecka breder ut sig, teknikoptimismen avtar. Allt fler tjänstemän drömmer om en kortare arbetsvecka. Samtidigt rasar tilltron till att teknikutveckling, och automatisering ska skapa nya jobb och yrken. Det visar en ny Novusundersökning gjord på...

  • Posted april 23, 2024
  • 0
 • Var fjärde jobbannons har försvunnit

  Det är fortsatt tufft på den svenska arbetsmarknaden, under det första kvartalet i år har en fjärdedel av antalet jobbannonser minskat jämfört med samma period förra året. Tuffast är det inom teknikbranschen och kundtjänst, med minskning på...

  • Posted april 18, 2024
  • 0
 • Småföretag skapar rekordmånga jobb i Örebro län

  Antalet jobb i småföretag är större än någonsin i Örebro kommun, det visar Företagarnas nya kommunrapport Företagarfakta 2024. Småföretagen fortsätter vara den största och viktigaste arbetsgivaren i Sverige. I Örebro kommun stod företag med färre än 50...

  • Posted april 10, 2024
  • 0
 • Lyckat tomatsamarbete ger ukrainare jobb

  Nu avslutas Folkuniversitetets projekt Work for Ukrainians Individual, där 113 ukrainare i Örebro har fått stöd i att förbättra sin svenska och komma närmare arbetsmarknaden. 15 av dem har erbjudits anställning på en nystartad tomatodling i Frövi....

  • Posted april 8, 2024
  • 0
 • Medel ska stötta nyanländas väg till jobb

  Medel ska stötta nyanländas väg till jobb inom hälso- och sjukvården. Regeringen beslutar att ge länsstyrelserna i uppdrag, att fördela medel till utbildningsprojekt för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd. Enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av arbete inom...

  • Posted april 3, 2024
  • 0