Lyckat tomatsamarbete ger ukrainare jobb

By on 8 april, 2024
Folkuniversitetets ukrainska deltagare på studiebesök i det enorma växthuset i Frövi.
Bild: Folkuniversitetet

Nu avslutas Folkuniversitetets projekt Work for Ukrainians Individual, där 113 ukrainare i Örebro har fått stöd i att förbättra sin svenska och komma närmare arbetsmarknaden. 15 av dem har erbjudits anställning på en nystartad tomatodling i Frövi.

Det är resultatet av ett gott samarbete mellan Folkuniversitetet och OnePartnerGroup.

– Inför anställningarna hölls två omgångar med speedintervjuer i våra lokaler med språkstöd från projektet. Dessutom bjöd arbetsgivaren in både deltagare och projektpersonal till studiebesök i växthuset, berättar Hans Wirback, projektledare på Folkuniversitetet i Örebro. – Deltagarna har upplevt det mycket positivt och i dagsläget har 15 av projektets deltagare erbjudits anställning där, fortsätter han.

Detta är bara ett exempel på arbetsgivare som anställt deltagare i projektet. Nu när Folkuniversitetets projekt avslutas har 53 av deltagarna jobb och 5 studerar. I projektet har även 15 deltagare gjort praktik.

– Vi är så imponerade av deltagarnas kompetens och motivation och ser tydliga stegförflyttningar hos våra deltagare, säger Jenny Johansson, platschef på Folkuniversitetet i Örebro. – Vi är glada och tacksamma för alla goda samarbeten med arbetsgivare och uppmuntrar fler arbetsgivare att ta till vara den kompetens och potential som finns i den här målgruppen.

Projektet har bedrivits med stöd från Europeiska Socialfonden.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Folkuniversitetet

You must be logged in to post a comment Login