Nu stoppas utländska företagsköp som kan skada Sverige

By on 5 november, 2023
Arkivbild

Riksdagen har tidigare beslutat om en ny lag som innebär att investeringar som kan utgöra säkerhetsrisker ska kunna granskas av en särskild granskningsmyndighet och, om det är nödvändigt, förbjudas. Lagen träder i kraft den 1 december.

Nu har regeringen utsett Inspektionen för strategiska produkter (ISP) till granskningsmyndighet.

Utländska direktinvesteringar är en viktig del av det svenska näringslivets utveckling. Samtidigt är strategiska förvärv ett av de sätt som främmande makt använder sig av för att uppnå fördelar mot andra stater.

Den nya lagen om utländska direktinvesteringar med kompletterande förordningar skapar förutsättningar för att, om nödvändigt, hindra utländska investeringar i svenska företag vars verksamhet, information eller teknik har betydelse för Sveriges säkerhet eller för allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.

Nu har regeringen fattat beslut om förordningar till lagen. Genom beslutet utses Inspektionen för strategiska produkter (ISP) till granskningsmyndighet och får möjlighet att granska utländska direktinvesteringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet, exempelvis i form av samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet.

I två bilagor till en av de nya förordningarna preciseras vidare lagens tillämpningsområde när det gäller framväxande teknologier och annan strategiskt skyddsvärd teknologi samt kritiska råvaror och metaller och mineral.

Det nya regelverket träder i kraft den 1 december 2023.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login