All posts tagged "Riksdagen"

 • Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

  Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ger de brottsbekämpande myndigheterna utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel, till exempel hemlig rumsavlyssning och husrannsakan, för att förebygga och förhindra allvarliga brott. Även inhämtning av uppgifter om...

  • Posted april 4, 2024
  • 0
 • Förslag om kompensation till 57:orna överlämnas till riksdagen

  Regeringen överlämnade igår en proposition till riksdagen, med förslag om att 57:orna kompenseras för sin uteblivna skattesänkning. I propositionen föreslås också en höjning av åldersgränsen, för det förhöjda grundavdraget för att personer födda 1959 inte ska drabbas...

  • Posted mars 20, 2024
  • 0
 • Stor majoritet i riksdagen för starkare barnskydd i vårdnadstvister

  Rädda Barnen har genom en enkät ställt frågor till riksdagspartierna, om barns rättigheter i processer som rör vårdnad, boende och umgänge. Resultatet visar att samtliga riksdagspartier anser att lagstiftningen bör ses över för att synliggöra barnen mer,...

  • Posted februari 9, 2024
  • 0
 • Ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

  Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen, med förslag som bland annat gör det möjligt att återkalla ett uppehållstillstånd. Om det kan antas att personen kommer att bedriva statsstyrt företagsspioneri, eller verksamhet med koppling till...

  • Posted november 7, 2023
  • 0
 • Nu stoppas utländska företagsköp som kan skada Sverige

  Riksdagen har tidigare beslutat om en ny lag som innebär att investeringar som kan utgöra säkerhetsrisker ska kunna granskas av en särskild granskningsmyndighet och, om det är nödvändigt, förbjudas. Lagen träder i kraft den 1 december. Nu...

  • Posted november 5, 2023
  • 0
 • Dubbla minimistraff för brott

  Dubbla minimistraff för brott, som möjliggör skjutningar och sprängningar. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen, som föreslår straffskärpningar för tolv brott som möjliggör skjutningar och sprängningar. Syftet är att markera allvaret i dessa brott som ofta begås...

  • Posted november 2, 2023
  • 0
 • Rätten till läromedel föreslås skrivas in i lagen

  Regeringen har i dagarna lämnat över en proposition till riksdagen, med förslag om stärkt tillgång till läromedel. Ett förslag som välkomnas av Läromedelsförfattarna. – Genom att skriva in elevers rätt till läromedel i skollagen skapar vi bättre...

  • Posted oktober 5, 2023
  • 0
 • Ett första steg mot ny kärnkraft i Sverige

  Ett första steg mot ny kärnkraft i Sverige, för första gången på 40 år, regeringen lägger nu fram propositionen om ny kärnkraft i riksdagen. Nu föreslås att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras, så att det...

  • Posted september 28, 2023
  • 0
 • Regeringen överlämnar proposition om svenskt Natomedlemskap

  Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag på riksdagens godkännande av Sveriges anslutning till Nato, propositionen är ett viktigt steg på vägen mot ett svenskt Natomedlemskap. Efter att riksdagen har lämnat sitt godkännande kan Sverige...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0
 • Förslag om intäktstak för vissa elproducenter

  Regeringen har överlämnat en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag för att Sverige ska kunna tillämpa ett intäktstak för vissa elproducenter. Intäktstaket är en av EU:s åtgärder för att dämpa effekterna av energikrisen och förslaget innebär att...

  • Posted februari 12, 2023
  • 0