Regeringen överlämnar proposition om svenskt Natomedlemskap

By on 8 mars, 2023
Arkivbild

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag på riksdagens godkännande av Sveriges anslutning till Nato, propositionen är ett viktigt steg på vägen mot ett svenskt Natomedlemskap.

Efter att riksdagen har lämnat sitt godkännande kan Sverige bli fullvärdig Natomedlem så snart alla Natoländer har ratificerat Sveriges anslutningsprotokoll.

– Ett medlemskap i Nato är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet och att solidariskt bidra till att stärka hela det euroatlantiska områdets säkerhet, säger utrikesminister Tobias Billström.

Som Natomedlem förväntas Sverige tillträda ett avtal som reglerar immunitet och privilegier för Nato. I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna avtalet och att avtalet ska införlivas i svensk rätt. I propositionen föreslås även att regeringen ska bemyndigas att fatta beslut om att ta emot stöd i form av militära styrkor från Nato. Detta syftar till att skapa bättre förutsättningar för att kunna försvara Sverige.

När riksdagen har lämnat sitt godkännande kan regeringen besluta om Sveriges anslutning. Sverige blir Natomedlem när vårt anslutningsinstrument har deponerats enligt bestämmelserna i nordatlantiska fördraget; detta kan ske när alla Natoländer har ratificerat vårt anslutningsprotokoll.

– Överlämnandet av regeringens proposition om Sveriges medlemskap i Nato är en historisk händelse och ett viktigt steg på vägen mot ett svenskt Natomedlemskap. Det innebär att vi kommer stå redo att gå med i Nato tillsammans med Finland så snart alla Natoländer har ratificerat våra ansökningar, säger utrikesminister Tobias Billström.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Utrikesdepartementet

You must be logged in to post a comment Login