All posts tagged "Överlämning"

 • Lägesbild över aktiva gängkriminella ska överlämnas

  Polismyndigheten ska lämna lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige. För träffsäkra och effektiva åtgärder mot den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten i Sverige, behövs bättre kunskap. Polismyndigheten får nu i uppdrag att löpande lämna en lägesbild över aktiva gängkriminella,...

  • Posted september 1, 2023
  • 0
 • Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser

  Utredaren och rådmannen Sara Markstedt har över­lämnat promemorian Vistelse­förbud på allmän plats och vissa andra platser ,till justitie­minister Gunnar Strömmer. Utredaren föreslår en ny lagstift­ning som möjlig­gör tids­begränsade vistelse­förbud, för personer med koppling till kriminella nätverk. –...

  • Posted juni 28, 2023
  • 0
 • Språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

  På måndag den 29 maj klockan 09.30 överlämnar Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd sitt betänkande, till migrationsminister Maria Malmer Stenergard. I samband med överlämningen hålls en pressträff med migrationsministern och den särskilda utredaren, kammarrättsrådet...

  • Posted maj 28, 2023
  • 0
 • Bestämmelsen om hets mot folkgrupp ska förtydligas

  Överlämning av betänkandet En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp, nu har kommittén Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott överlämnat sitt betänkande till justitieminister Gunnar Strömmer. Kommittén föreslår att bestämmelsen om hets mot...

  • Posted april 23, 2023
  • 0
 • Regeringen överlämnar proposition om svenskt Natomedlemskap

  Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag på riksdagens godkännande av Sveriges anslutning till Nato, propositionen är ett viktigt steg på vägen mot ett svenskt Natomedlemskap. Efter att riksdagen har lämnat sitt godkännande kan Sverige...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0
 • Regeringen lämnar skatteförslag till riksdagen

  Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2022 att flera skatter behövde förändras och går nu vidare med två av dessa förslag i propositioner till riksdagen. Det gäller sänkta arbetsgivaravgifter för unga sommaren 2022 och begränsning av avdragsrätten för...

  • Posted januari 27, 2022
  • 0