Rätten till läromedel föreslås skrivas in i lagen

By on 5 oktober, 2023
Bild: Läromedelsförfattarna

Regeringen har i dagarna lämnat över en proposition till riksdagen, med förslag om stärkt tillgång till läromedel. Ett förslag som välkomnas av Läromedelsförfattarna.

– Genom att skriva in elevers rätt till läromedel i skollagen skapar vi bättre förutsättningar för våra elever att ta till sig kunskap. Den här propositionen är ett viktigt steg för att skapa ett kunskapsbaserat samhälle där läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet, säger Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna.

Det regeringen föreslår i sin proposition är att läroböcker, läromedel och lärverktyg ska definieras i skollagen, samt att elevers tillgång till sådant material ska förtydligas. Syftet är bland annat att öka medvetenheten om vilken betydelse läromedel har för under­visningen.

– Att säkra tillgången till läromedel gynnar inte bara eleverna, det gynnar även föräldrar som vill hjälpa sina barn med skolarbetet, och inte minst lärare som ska planera och genomföra sin undervisning. Att lärarna får välja vilka läromedel de använder i sitt klassrum är en viktig förutsättning för att undervisningen ska kunna anpassas efter lärarens och elevernas behov. Vi hoppas att nästa steg blir att förtydliga lärares mandat att välja läromedel, genom en skrivning i läroplanerna, säger Per Kornhall.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Läromedelsförfattarna

You must be logged in to post a comment Login