Alla inlägg taggade "Läromedel"

 • Fyra av fem lärare i Örebro län saknar läromedel

  Fyra av fem lärare, 80 procent, uppger att deras skola saknar läromedel i minst ett ämne. Det visar Lärarpanelen, en undersökning av NE (Nationalencyklopedin) där 1 422 lärare över hela Sverige har besvarat frågor om tillgången och...

  • Skrivet april 7, 2022
  • 0
 • Elever kritiska – omoderna och inaktuella läromedel i Örebro län

  Läromedlen i den svenska skolan innehåller fakta som inte är aktuell och har en omodern syn på såväl feminism som klimat- och hbtq-frågor. Det uppger 1 780 elever i en undersökning som Ungdomsbarometern utfört på uppdrag av...

  • Skrivet februari 20, 2022
  • 0
 • Stor brist på läromedel i Örebro län

  Varannan skola i Sverige, 51 procent, har inte läromedel till samtliga elever – det visar NE:s Läromedelsundersökning, som för första gången har undersökt hur tillgången till läromedel ser ut i landets skolor. Dessutom är de regionala skillnaderna...

  • Skrivet december 7, 2021
  • 0
 • Behövs även satsning på analoga läromedel nu

  Det avsätts alldeles för lite pengar på läromedel i svenska skolor, men det är också det är viktigt att det inte bara blir satsningar på digitala läromedel. – Det avsätts alldeles för lite pengar på läromedel i...

  • Skrivet juli 8, 2021
  • 0
 • Läromedel hjälper nio av tio elever

  Nio av tio elever uppger att läromedel hjälper dem att lära sig saker i skolan, och åtta av tio använder sina läromedel när de inte förstår vad läraren menar. Det visar en ny rapport från Läromedelsförfattarna. –...

  • Skrivet juni 25, 2021
  • 0
 • Brist på läromedel leder till att elever inte har samma förutsättningar att klara skolan

  Svenska skolors brist på läromedel synliggörs återigen i en aktuell undersökning. 86 procent av landets lärare uppger att de inte kan köpa de läromedel som behövs i undervisningen, inköpen varierar dessutom stort mellan olika kommuner. I en...

  • Skrivet april 12, 2021
  • 0
 • Elevers familjeekonomi påverkar tillgången till läromedel i skolan

  Tre av tio elever med upplevd familjeekonomi under medel får inte de läromedel de behöver i skolan, vilket gör att de får svårt att hänga med i undervisningen. Det visar en färsk undersökning av Läromedelsförfattarna. Resultatet visar...

  • Skrivet april 6, 2021
  • 0
 • Hallsbergs kommun satsar på digitalt läromedel i matematik

  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Hallsbergs kommun har därför valt att göra en digital matematiksatsning där man ska samarbeta kollektivt mellan skolorna och kunna följa...

  • Skrivet maj 4, 2020
  • 0
 • Sverige satsar minst pengar på läromedel i Norden

  Ny statistik från Läromedelsföretagen visar att eleverna i den svenska grundskolan under 2019 fick tillgång till nya läromedel för i genomsnitt 650 kr. Finland, som placerar sig klart före Sverige i Pisa-undersökningen, satsar 1450 kr per elev...

  • Skrivet mars 5, 2020
  • 0
 • Positivt att regeringen betonar vikten av tillgång till läromedel av hög kvalitet

  Regeringen tillsätter en ny utredning för att se till att läromedel i svensk skola håller hög kvalitet. Branschorganisationen Läromedelsföretagen välkomnar utredningen och kvalitetsgranskning av läromedel. – Vi är positiva till läromedelsutredningen. Kvaliteten och tillgången på läromedel är...

  • Skrivet december 7, 2019
  • 0