Regeringen vill definiera läromedel i skollagen

By on 26 juni, 2023
Alla elever ska ha tillgång till läromedel, det meddelar regeringen idag.
Bild: Läromedelsförfattarna

Regeringen vill nu att det ska definieras i skollagen vad läroböcker, läromedel och lärverktyg är samt förtydliga att elever ska ha tillgång till sådant material, det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Att skriva in elevers rätt till läromedel i skollagen är ett viktigt steg för att skapa en likvärdig skola, och att regeringen lägger fram det här förslaget är oerhört glädjande, säger Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna.

Det regeringen föreslår är att läroböcker, läromedel och lärverktyg ska definieras i skollagen. Syftet är bland annat att öka medvetenheten om vilken betydelse läroböcker och andra läromedel har för under­visningen.

– Genom att säkra tillgången till läromedel ger vi våra elever en bättre skolgång, våra lärare en bättre arbetssituation och föräldrar en chans att hjälpa sina barn med skolarbetet. Det är även viktigt att lärarna själva får välja vilka läromedel de använder i sitt klassrum, så att undervisningen kan anpassas efter lärarens och elevernas behov, säger Per Kornhall.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Läromedelsförfattarna

You must be logged in to post a comment Login