Dubbla minimistraff för brott

By on 2 november, 2023
Arkivbild

Dubbla minimistraff för brott, som möjliggör skjutningar och sprängningar. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen, som föreslår straffskärpningar för tolv brott som möjliggör skjutningar och sprängningar.

Syftet är att markera allvaret i dessa brott som ofta begås i kriminella nätverk och förbättra möjligheterna att bekämpa den här typen av kriminalitet. Ikraftträdandet tidigareläggs till den 1 januari 2024.

Den grova organiserade brottsligheten har under alltför lång tid fått utrymme att växa. Under 2022 dödades 62 människor till följd av skjutvapenvåldet i Sverige, och 2023 har fortsatt med återkommande skjutningar och sprängningar.

– Regeringen går nu fram med tolv straffskärpningar för brott som möjliggör skjutningar och sprängningar. Detta slår direkt mot gängens grova våld, och innebär att vi i många fall kan skydda samhället från dessa personer dubbelt så länge. Mot bakgrund av den allvarliga samhällsutvecklingen ser vi till att detta kommer på plats redan den 1 januari 2024, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Arbetet med lagförslagen har gått i ett snabbspår inom Justitiedepartementet men har nu forcerats ytterligare för att förslagen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2024, i stället för den 1 april 2024. Detta mot bakgrund av det allvarliga läge som vi nu befinner oss i när det gäller gängens grova våld.

Trots att förslagen tagits fram på kort tid har det skett med bibehållen kvalitet. Lagrådet hade inte några synpunkter på de föreslagna straffskärpningarna.

Straffskärpningarna omfattar de allvarligare formerna av vapenbrott, brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, vapensmuggling och smuggling av explosiva varor.

I propositionen föreslås att:

  • straffskalorna för grovt brott skärps från fängelse i lägst två år och högst fem år till fängelse i lägst fyra år och högst sju år,
  • straffskalorna för synnerligen grovt brott skärps från fängelse i lägst fyra år och högst sju år till fängelse i lägst sex år och högst tio år, och
  • maximistraffen för normalgradsbrott skärps från fängelse i tre år till fängelse i fem år

Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login