All posts tagged "Mark"

 • Byggaktör tilldelas mark i Tamarinden Örebro

  Under våren har Örebro kommun sökt en byggaktör som vill bygga bostäder på två tomter i Tamarinden, markanvisningen är nu klar och det är Peab Bostad som tilldelas marken. – Peabs förslag har visat på styrkor såsom...

  • Posted juni 22, 2023
  • 0
 • Örebro kommun arrenderar ut mark för jordbruksändamål

  Just nu finns chansen att arrendera mark på över 100 hektar för jordbruksändamål i Kvinnersta, en möjlighet för nystart eller kanske expansion för lantbrukare. Örebro kommun arrenderar nu ut mark i Kvinnersta för jordbruksändamål. Marken som arrenderas...

  • Posted februari 2, 2023
  • 0
 • Två aktörer tilldelas mark i Östra Ringstorp

  Under hösten har Örebro kommun sökt aktörer som vill bebygga två tomter i Östra Ringstorp. Markanvisningen är nu klar och det är Asplunds Fastigheter och Innobo som tilldelas marken. Östra Ringstorp ligger i den befintliga stadsdelen Ringstorp,...

  • Posted december 19, 2022
  • 0
 • Ny EU-överenskommelse för utsläpp och upptag

  Ny EU-överenskommelse för utsläpp och upptag av växthusgaser i skog och mark, rådet, kommissionen och Europaparlamentet har kommit överens om ett regelverk till år 2030 för att binda koldioxid i skog och mark inom den s.k. LULUCF-sektorn....

  • Posted november 13, 2022
  • 0
 • Örebro Län på plats 11 i KRAVs hållbarhetsrankning för mark

  Förra året var 16 procent av Örebro läns jordbruksmark KRAV-certifierad. Det innebär plats 11 när KRAV rankar Sveriges 21 län utifrån andelen mark som uppfyller KRAVs kriterier för ett ekologiskt och mer hållbart jordbruk. Genomsnittet för landet...

  • Posted juli 2, 2021
  • 0
 • Män äger mer än dubbelt så mycket av Sveriges mark

  Inom många områden minskar glappet mellan män och kvinnor. När det gäller ägandet av fastigheter och mark så lyser dock jämställdheten med sin frånvaro. Män äger idag 44 procent av marken i Sverige vilket är mer än dubbelt...

  • Posted mars 8, 2020
  • 0
 • Vi säkerställer att den förorenade marken saneras

  I dag har myndighetsnämnden beslutat att den förorenade marken utanför Hällabrottet ska saneras snarast, Kumla kommun kommer att säkerställa att det förorenade avfallet och övrig underliggande kontaminerad jord grävs bort och transporteras till en godkänd mottagningsanläggning, på...

  • Posted december 18, 2019
  • 0
 • God myndighetsberedskap inför sommaren

  Vattennivåerna är låga i stora delar av landet, och det är torrt i skog och mark. Jordbruksverket följer läget när det gäller tillgången på vatten, hur det går för höst- och vårsådden samt tillgången på utsäde. Värmen...

  • Posted maj 4, 2019
  • 0
 • ​​Rekordhögt pris på skogsmark

  LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, har summerat 2018 års försäljningar. Statistiken visar att priset på skogsmark har fortsatt att stiga till rekordnivåer i södra och mellersta Sverige medan skogsmark i delar av norra Sverige sjunkit...

  • Posted januari 25, 2019
  • 0
 • Människans bruk av mark påverkar klimatet mycket mer än vad man trott

  Skogsbruk och bete har mycket större påverkan på klimatet än vad forskarna tidigare antagit. Det är främst skogarnas förmåga att lagra koldioxid som minskar när människor brukar dem eller låter djur beta i dem, och detta gäller...

  • Posted december 30, 2017
  • 0