Ekonomiskt ojämställt från vaggan till graven

By on 9 november, 2023
Arkivbild

En nyligen genomförd analys av Länsförsäkringar avslöjar att kvinnors ägande i aktier, fastigheter, mark och pensionskapital, fortsätter att vara betydligt lägre än mäns.

-Vi har en ihållande klyfta i sparande och ägande som får stora negativa konsekvenser för kvinnors finansiella välbefinnande och livschanser. Det riskerar också att få bredare påverkan på samhällsutvecklingen, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Urholkningen av kvinnors ekonomiska frihet startar tidigt i livet. Statistiken som Länsförsäkringar analyserat visar bland annat att andelen kvinnor i åldern 18–29 år som inte har ett sparande uppgår till 12 procent. Motsvarande andel för män är 4 procent.

– Att kvinnor redan i tidig ålder inte sparar får givetvis konsekvenser för hur deras ägande ser ut genom livet. När kvinnor sedan föder barn går de oftare än män ned i arbetstid, vilket i sin tur påverkar hur mycket de kan spara, säger Stefan Westerberg.

En stor anledning till att kvinnor inte investerar i aktier och fastigheter är just att de inte har råd. Underlaget visar att så pass många som 37 procent av kvinnorna uppger att de inte har pengar över till aktiesparande. Det är 4 procentenheter högre jämfört med männen.

På lång sikt får ett lägre sparande stora konsekvenser. I statistiken framgår att nästan tre gånger så många män, jämfört med kvinnor, kan kalla sig miljonär i direktägt aktiekapital, samt att 37 procent av landets män är markägare medan endast 15 procent av kvinnor är det.

– Historiskt sett har det funnits anledningar till att män ägde betydligt mer än kvinnor. Men idag finns inga giltiga ursäkter. Samtidigt vet vi om att kvinnor har lägre inkomster än män, och det är något som helt enkelt måste åtgärdas, säger Stefan Westerberg.

Kvinnors lägre sparande och mindre aktiekapital får negativ inverkan på deras möjligheter att hantera inkomstbortfall och oväntade utgifter. 24 procent av kvinnorna uppger att det skulle vara omöjligt att klara sig utan lön i tre månader medan motsvarande andel bland männen är 17 procent. Därtill svarar 27 procent av kvinnorna att de omöjligt skulle klara av en oväntad utgift på 25 000 kronor på en vecka, som kan jämföras med 20 procent för männen.

När det är dags för pensionering kan män glädjas åt att de har nästan dubbelt så mycket i tjänstepension som kvinnorna.

– Det vi sedan tidigare har sett är att delar av besluten som leder till ekonomisk jämställdhet mellan könen fortsätter att fattas utifrån rent strukturella aspekter, medan andra styrs av normer i samhället. Jag tycker det fortfarande finns mycket vi kan ändra på för att skapa ett förändrat beteende och bättre förutsättningar för ett mer jämställt samhälle. Men för det krävs insatser på flera nivåer, inklusive politik, arbetsmarknad och att motarbeta kulturella normer, säger Stefan Westerberg.

Skillnader i ägandet mellan könen är oftast resultatet av komplexa och sammanflätade faktorer som inkluderar historiska, sociala, ekonomiska och kulturella påverkningar. Här är några av dessa:

Löneskillnader: Kvinnor har historiskt sett tjänat mindre än män för samma arbete. Löneskillnader kan påverka möjligheten att spara och investera, vilket i sin tur påverkar aktiekapitalet.

Karriäravbrott: Kvinnor kan vara mer benägna att ta karriäravbrott, särskilt för att ta hand om barn eller äldre familjemedlemmar. Detta kan påverka deras inkomst och därmed möjligheten att investera.

Risktolerans: Studier har visat att män tenderar att ha högre risktolerans än kvinnor när det gäller investeringar. Män kan vara mer benägna att investera i aktier och andra högriskinstrument, vilket kan leda till högre aktiekapital men också ökad volatilitet i portföljen.

Tillgång till utbildning och information: Om kvinnor har mindre tillgång till utbildning och information om investeringar kan det påverka deras förmåga att bygga och hantera sina portföljer.

Förtroende: Kvinnor har ibland visat sig ha lägre självförtroende när det gäller finansiella beslut och investeringar. Detta kan leda till att de avstår från att investera eller tar mindre riskfyllda investeringsbeslut.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar

You must be logged in to post a comment Login