Sju av tio anser att kommunen inte ska ge bygglov på mark

By on 29 september, 2023
Martin Hedberg, meteorolog och naturskadespecialist på Länsförsäkringar.
Bild: Länsförsäkringar

Sju av tio anser att kommunen inte ska ge bygglov, på mark där länsstyrelsen avrått. Raset som drabbat E6 och området runt omkring har återigen väckt frågan om hur mark ska utnyttjas, för nybyggnation i de fall där länsstyrelsen har avrått från att bygga. 

– Man bör vara mycket försiktig med att bygga på mark som länsstyrelsen eller andra myndigheter avrått från att exploatera. En undersökning som vi lät göra i slutet av förra året visade att drygt sju av tio svenskar ansåg att kommuner inte ska ge bygglov på sådan mark, säger Länsförsäkringars meteorolog och naturskadespecialist Martin Hedberg.

Flera expertmyndigheter har uppgiften att göra bedömningar av markens beskaffenhet inför byggnation och infrastruktur och ger utlåtanden som kan mynna ut i att marken inte är lämplig. Trots det ger kommuner i vissa fall ändå bygglov på sådan mark.

– Jag finner det märkligt om kommuner och andra beslutsfattare inte följer de råd och rekommendationer som man de facto får från expertorgan som Länsstyrelsen, MSB eller SGI. Konsekvenserna av naturskadeolyckor är ofta mycket omfattande och drabbar såväl samhälle som enskilda med stora kostnader och umbärande under lång tid.  Myndigheter och institut lägger därför stora resurser på forskning och kartläggning av risker förknippade med naturskador, säger Martin Hedberg.

– Undersökningen visar att allmänheten anser att det är viktig att förebygga och minska risker för naturskador. Den visar också att allmänheten förväntar sig att beslutsfattare följer råd och insikter från myndigheter, säger Martin Hedberg.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar
Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar. 1016 webbintervjuer gjordes bland den svenska allmänheten i åldrarna 18-79 år i december 2022. Frågan som ställdes:  Anser du att kommunen ska kunna säga ja till bygglov på mark som myndigheter (MSB, Länsstyrelser) pekat ut som riskområde att bygga på?  Svarsalternativ: ja, absolut 3%, ja kanske 17% , nej 73%, vet ej 7%

You must be logged in to post a comment Login