All posts tagged "Länsstyrelsen"

 • Nya ledamöter i Länsstyrelsen i Örebro läns insynsråd

  Regeringen har på förslag av Länsstyrelsen i Örebro län, utsett nya ledamöter till Länsstyrelsens insynsråd. Insynsrådet består av åtta personer, landshövdingen är ordförande. Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen,...

  • Posted mars 11, 2024
  • 0
 • Sju av tio anser att kommunen inte ska ge bygglov på mark

  Sju av tio anser att kommunen inte ska ge bygglov, på mark där länsstyrelsen avrått. Raset som drabbat E6 och området runt omkring har återigen väckt frågan om hur mark ska utnyttjas, för nybyggnation i de fall där...

  • Posted september 29, 2023
  • 0
 • Länsstyrelsen får nya lokaler

  Länsstyrelsen får nya lokaler i gamla postterminalen, Östra Bangatan 7 blir nya adressen i Örebro – om drygt ett år. Det är med börsnoterade fastighetsbolaget Corem som hyresvärd i delvis helt nya lokaler som byggs och totalrenoveras på...

  • Posted december 14, 2022
  • 0
 • Civilminister Erik Slottner besöker Örebro

  Civilministern besöker onsdag 2 november Örebro för möten med Länsstyrelsen, Statens servicecenter och Statistiska centralbyrån. Under besöket kommer civilministern träffa landshövdingen och medarbetare på Länsstyrelsen i Örebro län, få inblick i vardagen på ett statligt servicekontor samt...

  • Posted november 1, 2022
  • 0
 • Gröna satsningar under lupp för insynsrådet

  Vid sidan av länsstyrelsens myndighetschef, landshövdingen, finns insynsrådet – ett rådgivande organ som utses av regeringen för att tillföra extern kompetens och ge medborgerligt inflytande. Förra veckan lämnade landshövdingen och insynsrådet möteslokalen och gav sig ut i...

  • Posted juni 26, 2022
  • 0
 • Det grova och dödliga våldet i kriminella grupper ska minska genom samarbete

  Hösten 2021 undertecknade Polismyndigheten, Kriminalvården, Länsstyrelsen och Örebro kommun en gemensam avsiktsförklaring om nolltolerans mot grovt och dödligt våld och att implementera strategin Group Violence Intervention (GVI) i Örebro kommun. Den amerikanska strategin GVI (Group Violence Intervention)...

  • Posted april 1, 2022
  • 0
 • Gállok: Svenska regeringen agerar som om urfolksrätten inte fanns

  Amnesty beklagar djupt att regeringen sagt ja till Beowulf Minings ansökan om bearbetningskoncession för en järnmalmsgruva i Gállok. Beslutet kommer trots att berörda samebyar, Sametinget, FN-experter, UNESCO, Amnesty, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och många andra sagt nej. Det...

  • Posted mars 23, 2022
  • 0
 • Länsstyrelsens länsantikvarie om kulturmiljöer och dammen i Järle

  ”Mitt agerande i fallet dammen i Järle styrs av länsstyrelsens uppdrag och de regelverk som är relevanta för just denna fråga”, förklarar Jonas Jansson – länsantikvarie vid Länsstyrelsen i Örebro län – med anledning av publikationen ”Nyttan...

  • Posted maj 22, 2021
  • 0
 • Riksantikvarieämbetet fördelar 260 miljoner i stöd för kulturmiljöer

  Riksantikvarieämbetet fördelar 260,7 miljoner kronor i stöd till landets kulturmiljöer. Av dessa reserveras drygt 23 miljoner kronor för ändamål som fördelas senare medan merparten, 237 miljoner kronor, alltså nu fördelas till länsstyrelserna. – Det finns en mångfald...

  • Posted februari 16, 2021
  • 0
 • Mångmiljonstöd ska ge tryggare dricksvattenförsörjning

  64 miljoner kronor, uppdelat på två år. Det fördelar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, till länsstyrelserna runt om i landet. De i sin tur stöttar lokala miljöprojekt. – Syftet är att säkra bättre vattenhushållning och ge tryggad tillgång...

  • Posted februari 11, 2021
  • 0