Gröna satsningar under lupp för insynsrådet

By on 26 juni, 2022
Foto: Länsstyrelsen

Vid sidan av länsstyrelsens myndighetschef, landshövdingen, finns insynsrådet – ett rådgivande organ som utses av regeringen för att tillföra extern kompetens och ge medborgerligt inflytande. Förra veckan lämnade landshövdingen och insynsrådet möteslokalen och gav sig ut i verkligheten för att se exempel på effekter av olika länsstyrelsebeslut.
 
Resan bjöd på flera stopp; Örebro, Lindesberg, Guldsmedshyttan och Pershyttan, till gröna satsningar i länet.
 
Våtmarker återskapas i Markaskogen

Först ut var ett stopp i Markaskogen där Örebro kommun driver ett projekt inom ramen för LONA, lokala naturvårdssatsningen. LONA kan ge kommuner och andra lokala aktörer 50 procent (för våtmarksprojekt upp till 90 procent) i statligt bidrag till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad.

I naturreservatet Markaskogen berättade Örebros kommunekolog Erik Göthlin om att kommunen genom att lägga igen diken vill återställa dikade myr- och sumpskogsmiljöer. Genom att ta bort myr- och skogsdikenas dränerande funktion återskapas våtmarker och sumpskogar. På så sätt gynnas bildandet av grundvattenoch vattenhushållningen förbättras. Insatserna ger också förhöjda naturvärden med en ökad mångfald av växter, fåglar, ryggradslösa djur och vattenfauna.

Blomstrande skolgård i Lindesberg 

Dagens andra stopp var Björkhagaskolan i Lindesbergs kommun som också driver ett LONA-projekt, ”Blomstrande skolgård”. Projektet ska öka den biologiska mångfalden och både elever, lärare och förvaltare än involverade berättade Maria Fredriksson, biträdande rektor. Barnen får lära sig om blommor, insekter, frön, pollinering och odling. Projektet är tänkt att avslutas med en studieresa till ett naturreservat med hög biologisk mångfald.

Klimatklivet bidrar till att fasa ut olja

I Guldsmedshyttan fick insynsrådet ett studiebesök hos Baettr (tidigare Global castings) och deras värmecentral. Linde Energi har fått statligt stöd från Klimatklivet för att ansluta Baettr till fjärrvärme för att på så sätt fasa ut användningen av olja. Klimatklivet ger möjlighet till ekonomiskt stöd för investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Jens Isemo, VD på Linde Energi berättade om hur företaget förutom att ha byggt ett fjärrvärmenät i Guldsmedshyttan också arbetar för att tillvarata spillvärme från verksamheten.

Gruvlyckan bjuder på historisk lek

Sista stoppet för dagen var i Pershyttans kulturreservat där Jonas Jansson från Länsstyrelsen och Cecilia Lundkvist Sundin från Nora kommun visade och berättade om den nya lek- och upplevelseparken Gruvlyckan som håller på att färdigställas. Parken innehåller allt från gruvby till gruvlave och en hytta i miniatyr. Lekplatsen är finansierat via bland annat Länsstyrelsen och EU:s Landsbygdsprogram.
 
Insynsrådets medlemmar

I Länsstyrelsens insynsråd ingår förutom landshövding Maria Larsson också:

  • Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande
  • Per Willén, ordförande LRF Örebro län
  • Anna-Karin Andershed, prorektor Örebro universitet
  • Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot
  • Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande, Laxå kommun
  • Elisabeth Anestad, polisområdeschef Örebro län
  • Karl Hulterström, regionchef Svenskt Näringsliv

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login