All posts tagged "Våtmarker"

 • 513 hektar våtmark skapades i Örebro län 2023

  Under 2023 skapades eller restaurerades drygt 2 900 hektar våtmark i Sverige, varav 513 hektar i Örebro län. För hela landet var det vanligaste syftet att gynna arter, både rödlistade arter och arter generellt. Det visar ny...

  • Posted mars 14, 2024
  • 0
 • Våtmarker, naturreservat och brottsförebyggande arbete visades upp

  Våtmarker, naturreservat och brottsförebyggande arbete visades upp för Länsstyrelsens insynsråd. Den 22 september i år träffade man Länsstyrelsens insynråd för att presentera arbetet med förvaltning av naturreservat och hotade arter, insatser kring våtmarker samt det brottsförebyggande arbetet...

  • Posted oktober 14, 2023
  • 0
 • EU-lag gör att våtmarker kan återställas

  Länsstyrelsen i Örebro lägger årligen igen en mil diken, för att jus återställa våtmarker. Naturåtgärder som det kommer att bli fler av, 20 procent av  land och havsyta ska återställas i de länder som är medlemmar, enligt...

  • Posted juli 31, 2023
  • 0
 • Brinnande våtmarker bakom värsta massutdöendet

  Uttorkade våtmarker som förstördes av skogsbränder kan ha utlöst ekosystemens kollaps under jordens värsta massutdöende för 252 miljoner år sedan, visar ny forskning. Även dagens våtmarker är viktiga kolsänkor för att minska effekterna av vår tids klimatförändring....

  • Posted juli 1, 2022
  • 0
 • Gröna satsningar under lupp för insynsrådet

  Vid sidan av länsstyrelsens myndighetschef, landshövdingen, finns insynsrådet – ett rådgivande organ som utses av regeringen för att tillföra extern kompetens och ge medborgerligt inflytande. Förra veckan lämnade landshövdingen och insynsrådet möteslokalen och gav sig ut i...

  • Posted juni 26, 2022
  • 0
 • Över 70 miljoner kronor till våtmarker i hela landet

  Naturvårdsverket fördelar nu över 70 miljoner kronor till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder under 2022, bidragen går till projekt i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Våtmarker är bland de mest artrika naturmiljöerna i...

  • Posted mars 12, 2022
  • 0
 • Ny studie ska undersöka risker och fördelar med våtmarker i städer

  En stadsnära natur och våtmarker är viktigt när vi planerar dagens hållbara städer och samhällen. Men genom klimatförändringarna kan de även vara en risk för spridning av sjukdomar eftersom vilda djur kan bära på smittor. Nu ska...

  • Posted oktober 11, 2018
  • 0