Alla inlägg taggade "Skog"

 • Örebro län får 119000 för skogen och tillväxten

  Nu får landets län dela på ytterligare 2,5 miljoner kronor för arbetet med regionala skogsstrategier. Tillskottet är ett svar på signaler om att mer medel behövs för det viktiga arbetet. Skogen ska bidra med hållbar regional tillväxt...

  • Skrivet december 4, 2021
  • 0
 • Ytterligare 119 000 till länet för skogen och tillväxten

  Nu får landets län dela på ytterligare 2,5 miljoner kronor för arbetet med regionala skogsstrategier. Tillskottet är ett svar på signaler om att mer medel behövs för det viktiga arbetet. Skogen ska bidra med hållbar regional tillväxt...

  • Skrivet december 3, 2021
  • 0
 • Satsningar på naturupplevelser för unga

  Nästa år vill Region Örebro län ge länets barn och unga utökade möjligheter att komma ut i skog och mark. Detta ska ske genom två friluftsprojekt. Regionala tillväxtnämnden beslutade i dag att ge naturvårdsorganisationen Hopajola 300 000 kronor...

  • Skrivet november 10, 2021
  • 0
 • 8 av 10 skogsägare vill frivilligt öka naturvärdena i sin skog

  8 av 10 av Sveriges enskilda skogsägare vill arbeta för att öka naturvärdena i skogen, det visar en medlemsundersökning som LRF har gjort. Men det kräver att en ny skyddsmodell, baserad på frivillighet, införs. – Undersökningen visar att dagens naturvårdspolitik är kontraproduktiv eftersom...

  • Skrivet oktober 20, 2021
  • 0
 • Stora mängder döda granar i skogarna

  Granbarkborren har även denna sommar orsakat förödande skador i Svealand och Götaland. En stor mängd av de angripna granarna står dessutom kvar. Det visar en första inventering som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort. En första bedömning av årets...

  • Skrivet oktober 3, 2021
  • 0
 • Skogens ekosystemtjänster förändras snabbt

  De svenska skogslandskapen förändras så snabbt att kartor över ekosystemtjänster fort blir inaktuella och har begränsat värde som planeringsverktyg. En SLU-ledd studie byggd på officiell skogsstatistik visar att nivån på tre viktiga tjänster ifrån skog – träproduktion,...

  • Skrivet september 5, 2021
  • 0
 • Mer pengar gör att Skogsstyrelsen kan skydda skog igen

  Regeringen förstärker Skogsstyrelsens anslag för 2021 med 360 miljoner kronor för ersättningar i fjällnära skog. Detta gör även att Skogsstyrelsen nu åter kan bilda områdesskydd och sköta skyddade områden, något som hittills under 2021 i princip legat...

  • Skrivet juni 20, 2021
  • 0
 • Man skadade fot i skogen i Hitorp

  En person har skadat benet i samband med arbete i skogen i Hitorp. SOS-alarm meddelar att en man som arbetade i skogen har fått ett träd över sitt ben. Mannen har med hjälp av en kollega som...

  • Skrivet maj 11, 2021
  • 0
 • Skogsbad – upplev det kravlösa lugnet i naturen

  Att vara i skog och natur är läkande, avslappnande och livgivande. Tillsammans med Cecilia Gustafsson lanserar Yogobe digitala klasser med skogsbad. Här berättar Cecilia om hur skogsbad kan ge dig en större närvarokänsla och kontakt med något...

  • Skrivet maj 11, 2021
  • 0
 • Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen

  I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den...

  • Skrivet mars 14, 2021
  • 0