All posts tagged "Skog"

 • Så mycket skog har Skogsstyrelsen skyddat i ditt län

  Skogsstyrelsens bildande av nya områdesskydd, där skog med höga naturvärden skyddas och inte får avverkas, låg under 2022 fortsatt på rekordlåga nivåer, visar ny statistik. Skillnaderna mellan länen är stor visar statistiken sett över tid. Under 2022...

  • Posted februari 2, 2023
  • 0
 • Kalhyggen blir kolsänkor redan inom tio år

  Det är trädens tillväxt som avgör skogens kolbalans på landskapsnivå i de nordliga brukade skogarna. Markens koldioxidavgivning genom nedbrytning har i jämförelse mindre betydelse, och ett kalhygge binder mer koldioxid än det ger ifrån sig inom tio...

  • Posted december 6, 2022
  • 0
 • Ny EU-överenskommelse för utsläpp och upptag

  Ny EU-överenskommelse för utsläpp och upptag av växthusgaser i skog och mark, rådet, kommissionen och Europaparlamentet har kommit överens om ett regelverk till år 2030 för att binda koldioxid i skog och mark inom den s.k. LULUCF-sektorn....

  • Posted november 13, 2022
  • 0
 • Små marginaler öka nyttjandet i skogen till 2035

  Fram till 2035 är marginalerna små att öka resursutnyttjandet i skogen. Det visar nya analyser från Skogsstyrelsen där olika scenarier simulerats för kommande 100 år. Det höga resursutnyttjandet gör att ökningar i både avverkning och naturvårdsavsättningar får...

  • Posted oktober 27, 2022
  • 0
 • Skogen ska bidra till jobb i hela landet

  200 insatser från skogen ska bidra till jobb i hela landet, nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet och till utvecklingen av en växande bioekonomi. Mot bakgrund av...

  • Posted juli 7, 2022
  • 0
 • Viltskador på skog i Svealand dubbelt så höga som målet

  12 procent av de unga tallarna i Svealand har skadats eller i värsta fall dött som en följd av bete från i huvudsak älgar, det visar Skogsstyrelsens årliga inventering i Svealand där cirka 16 000 provytor kontrollerats....

  • Posted juni 8, 2022
  • 0
 • Fortsatt stora skador i svenska skogar

  Den svenska skogen är fortsatt hårt drabbad av skador, främst granbarkborre och betesskador av älg och annat vilt, visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Även skadesvampar är ett stort problem. Till exempel orsakar enbart rotticka virkesförluster för...

  • Posted april 4, 2022
  • 0
 • Dags för invånarna i Örebro län att #draåtskogen

  Det blir allt ljusare och vårfåglarna är på intågande i stora delar av Sverige, med kampanjen #draåtskogen vill Skogssällskapet uppmuntra invånarna i Örebro län att gå ut i skogen och leta vårtecken på internationella skogsdagen, måndagen den...

  • Posted mars 18, 2022
  • 0
 • Större klimatnytta i de delar av norra barrskogsbältet där skogen brukas

  Kolförrådet i de mest intensivt brukade boreala skogslandskapen ökar, medan det är relativt oförändrat i mindre intensivt brukade skogar. Där har förlusterna av kol vid skogsbränder istället varit betydande. De slutsatserna dras i en internationell forskningsrapport som...

  • Posted januari 29, 2022
  • 0
 • Örebro län får 119000 för skogen och tillväxten

  Nu får landets län dela på ytterligare 2,5 miljoner kronor för arbetet med regionala skogsstrategier. Tillskottet är ett svar på signaler om att mer medel behövs för det viktiga arbetet. Skogen ska bidra med hållbar regional tillväxt...

  • Posted december 4, 2021
  • 0