All posts tagged "Skog"

 • Fördjupat nordiskt samarbete

  De nordiska medlemsländerna skrev under en deklaration om ökad beredskap, robusthet och motståndskraft onsdag 19 juni 2024, på initiativ av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. – Jag och mina nordiska ministerkollegor vill stärka och fördjupa vår...

  • Posted juni 23, 2024
  • 0
 • Nytt AI-verktyg hjälper att hitta

  Ett forskarteam från Mittuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Norges Inlandsuniversitet och Polska vetenskapsakademin har tagit fram en ny metod för analys och planering av skog och skogslandskap i Sverige. Resultatet är en interaktiv kartläggning med upplösning på en...

  • Posted maj 11, 2024
  • 0
 • Karlskogas nyaste hyresrätter

  Det är Rapphönan som byggs bredvid Rävåsskogen i Karlskoga, ett perfekt läge mellan stad och skog där det blir 16 nya hyresrätter. Det blir fyra lägenheter i varje hus, bestående av fyra tvåvåningshus. Det kommer att skapa...

  • Posted februari 19, 2024
  • 0
 • Mer skyddad skog inte lösningen på vår tids utmaningar

  Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och bidrar till att naturen bättre kan stå emot klimatförändringar. För att bevara mångfalden av arter måste vi inom skogsnäringen främja olika typer av skogsmiljöer. Andelen skog...

  • Posted november 19, 2023
  • 0
 • Mer skog i Örebro län skyddas för att främja naturvärden

  Andelen skog i Örebro län som skogsägare frivilligt har avsatt för naturvårdsändamål ökar, enligt Statistiska Centralbyrån. Vid utgången av 2022 var 36 100 hektar produktiv skog i länet frivilligt avsatt, vilket kan jämföras med 34 600 hektar föregående...

  • Posted november 14, 2023
  • 0
 • Älg jagades i Gamla Hjärsta Örebro

  Polisen har under förmiddagen hanterat ett älg-ärende, ett flertal resurser larmades ut till Gamla Hjärsta med anledning av att en allmänhet uppgavs ha blivit jagad av en älgtjur av större modell. Allmänheten kunde sätta sig i säkerhet...

  • Posted september 27, 2023
  • 0
 • Åtgärder i skogen kan öka kolsänkan

  Med åtgärder i skogen går det att öka kolsänkan med mellan 2 och 10 miljoner ton koldioxid per år. Det visar en analys som Skogsstyrelsen gjort över hur enskilda åtgärder påverkar nettoupptaget i skogen, till exempel minskad...

  • Posted augusti 20, 2023
  • 0
 • Var tionde ungtall skadad senaste året

  Mer än var tionde ungtall i svenska skogar har skadats av viltbete från älg och andra hjortdjur bara under senaste året, det visar en nationell inventering som Skogsstyrelsen gjort och som presenteras i sin helhet i dag....

  • Posted augusti 17, 2023
  • 0
 • Brand i fastighet i Snöbergshult

  Det brinner enligt SOS en fastighet i Snöbergshult, SOS-alarm meddelar att de är på väg till en brand. Polis är också beordrade till platsen. När räddningstjänsten anländer tillsammans med polis brinner det i en byggnad och sedan...

  • Posted maj 11, 2023
  • 0
 • Stora skador av granbarkborre väntas även i år

  De senaste årens stora utbrott av granbarkborre i södra och mellersta Sverige kommer sannolikt att fortsätta även i år, visar en ny studie av SLU. Skogsägare med skog i riskzonen bör förbereda sig redan nu. Flera faktorer...

  • Posted februari 10, 2023
  • 0