Fördjupat nordiskt samarbete

By on 23 juni, 2024
Arkivbild

De nordiska medlemsländerna skrev under en deklaration om ökad beredskap, robusthet och motståndskraft onsdag 19 juni 2024, på initiativ av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

– Jag och mina nordiska ministerkollegor vill stärka och fördjupa vår gemensamma kunskapsbas och vårt samarbete för ett mer robust Norden med ökad motståndskraft i våra sektorer och försörjningskedjor. Därför har jag tagit initiativ till denna gemensamma deklaration som får namnet Karlstadsdeklarationen, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Ministerrådet för fiske och akvakultur, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) har i dag 19 juni ett möte i Karlstad under Sveriges ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Under mötet har medlemsländerna beslutat och skrivit under en gemensam deklaration.

Deklarationen syftar till att länderna enas om ett fördjupat nordiskt samarbete för ökad beredskap, robusthet och motståndskraft inom rådets sektorer.

Om Nordiska ministerrådet

1 januari 2024 inleddes det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet som är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Norden
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login