All posts tagged "Biologisk mångfald"

 • Forntida klimatförändringar i Centralasien speglar extrem torka idag

  En plötslig klimatförändring orsakade ekologisk kollaps i Centralasien för 34 miljoner år sedan. Öknen spred sig över låglandet och den biologiska mångfalden drabbades hårt, och nu riskerar samma sak att hända igen. Ett internationellt team, lett av...

  • Posted oktober 12, 2020
  • 0
 • Åretruntbetande gotlandsruss bra för biologiska mångfalden

  Trots omfattande åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige. De mest hotade arterna finns i miljöer som kräver ett öppet, betat landskap. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har undersökt om gotlandsruss som betar året runt kan vara...

  • Posted juli 20, 2020
  • 0
 • SLU i brett samarbete för biologisk mångfald

  Ta fram ny kunskap om risken för artutdöende, satsa på forskning om biologisk mångfald som samhällsfråga, stötta ekosystembaserat fiske, verka för ökat naturskydd, öka viltvårdsinsatser, motverka illegal handel med hotade arter. Det är exempel på löften som...

  • Posted maj 23, 2020
  • 0
 • Minskad biologisk mångfald kan öka risken för sjukdomsspridning

  En del sjukdomar, som sorkfeber och borrelia, sprids mellan djur och från djur till människa. Något som reglerar i vilken omfattning smittan sprids är hur många arter som finns i ett område – den biologiska mångfalden. När...

  • Posted januari 1, 2020
  • 0
 • Sida ger 380 miljoner till UNDP för att öka takten i klimatarbetet

  Det är nödvändigt att skala upp insatserna för klimatet, det står klart under toppmötet i Madrid. Sida och UNDP har nu avtalat om 380 miljoner kronor under fyra år i en bred insats för klimatarbete och miljö,...

  • Posted december 16, 2019
  • 0
 • Biologisk mångfald har betydelse för alla globala hållbarhetsmål

  Värnande av biologisk mångfald påtalas tydligt i två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, men detta speglar inte den fulla nyttan av denna mångfald. En genomgång av forskningslitteraturen visar att biologisk mångfald kan bidra till...

  • Posted november 28, 2019
  • 0
 • Utökat samarbete i Norden för kunskapsbyggande om biologisk mångfald

  Under onsdagen skrev Sverige, Norge och Finlands miljöministrar under en överenskommelse om samarbete till nytta för den biologiska mångfalden i Norden. Samarbetet fokuserar på att utforska flercelliga djur, växter och svampar med särskild hänsyn till att etablera...

  • Posted oktober 31, 2019
  • 0
 • ​Hög biologisk mångfald i dagvattendammar

  Anlagda dagvattendammar i Uppsala stad har en oväntat hög biologisk mångfald. En studie som nu presenteras visar att hela 61 procent av alla trollsländearter som finns i Uppland, varav flera är relativt sällsynta, också finns i dammarna....

  • Posted juli 18, 2019
  • 0
 • 750 hektar skyddad/restaurerad mark tack vare Örebro kommuns Naturplan

  En utvärdering av arbetet med Örebro kommuns Naturplan visar att målet att skydda eller restaurera minst 500 hektar mark har uppnåtts. 750 hektar mark har skyddats eller restaurerats under åren 2014–2019. Dessutom har många åtgärder för att...

  • Posted juni 6, 2019
  • 0
 • Biologisk mångfald viktig för bördig jord

  Markens biologiska mångfald har en avgörande betydelse för åkermarkens bördighet och det finns sätt att bibehålla och förbättra bördigheten. I åkermarken finns en mängd markorganismer som bryter ner organiskt material och bygger upp markstrukturen. – I en...

  • Posted juni 4, 2019
  • 0