Sida ger 380 miljoner till UNDP för att öka takten i klimatarbetet

By on 16 december, 2019
Vattenliljorna är vackra men de hotar den biologiska mångfalden i sjön. Här jobbar människor med att rensa i sjön och återplantera skog runtomkring. Foto: Elsa Helin, Sida

Det är nödvändigt att skala upp insatserna för klimatet, det står klart under toppmötet i Madrid. Sida och UNDP har nu avtalat om 380 miljoner kronor under fyra år i en bred insats för klimatarbete och miljö, som ytterst syftar till att utrota fattigdom.

Det svenska stödet ska användas till att hjälpa fattiga länder att skydda biologisk mångfald, ta hand om ekosystem och hantera vatten och havs-frågor på ett bättre sätt. Att finansiera hållbar matproduktion är också ett fokus, precis som att skifta till rena och förnybara energikällor. Framför allt handlar det om att öka omfattningen och öka takten i arbetet med att rädda klimatet och ge stöd till utvecklingsländernas egna klimatplaner.

– Världen möter stora utmaningar i klimatförändringarna, och det drabbar ekosystemen som är så viktiga för matproduktion, vatten och hälsa i alla världens länder. Med det här stödet kan UNDP arbeta strategiskt med att hjälpa länder ställa om till hållbara system, och det är särskilt viktigt för människor som lever i fattigdom och som drabbas värst av det förändrade klimatet, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

UNDP arbetar redan med stöd från Sida med att återställa förstörda skogar och jordbruksmark, hjälpa städer och samhällen att anpassa sig till ett förändrat klimat och få tillgång till ren och modern energi. Till exempel har minst hundra länder fått hjälp med att sätta och följa upp mer ambitiösa mål för minskade utsläpp genom att jobba med transparens och inkluderande processer. I till exempel Kenya och Mongoliet hjälper UNDP till med att integrera principer för grön ekonomi och att se till att gruvindustrin sköts hållbart.

– En viktig avsikt med det nya stödet är att UNDP ska kunna bidra till ett helhetstänk inom miljö- och klimatområdet. UNDP finns på plats i länderna och genomför många av projekten som vi och andra finansierar, och de kan hjälpa till med att göra tydligt hur allt hänger ihop. På så sätt hoppas vi att våra och UNDP:s samarbetsländer kommer utveckla sin kapacitet att hantera sina egna miljö- och klimatproblem, säger Elisabeth Folkunger, programansvarig specialist på Sida.

Världen
Örebronyheter

Källa Sida

You must be logged in to post a comment Login