All posts tagged "Klimatarbete"

 • Förslag hotar ekonomi, landsbygd och klimatarbete

  Naturvårdsverket redovisade under torsdagen regeringsuppdraget, att föreslå nya referensarealer för naturtyper i art- och habitatdirektivet. Förslaget är utarbetat tillsammans med Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. LRF är kritiska och menar att förslaget hotar ekonomin, landsbygden och...

  • Posted mars 31, 2024
  • 0
 • Bönder minskar koldioxidutsläppen med 115 000 ton per år

  Intresset för klimatarbetet inom det svenska lantbruket är fortsatt högt. Hittills i år har 569 ansökningar till Klimatklivet beviljats vilket bedöms leda till en årlig utsläppsminskning med av koldioxid med 115 000 ton, att jämföra med fjolårets...

  • Posted maj 16, 2022
  • 0
 • Sida ger 380 miljoner till UNDP för att öka takten i klimatarbetet

  Det är nödvändigt att skala upp insatserna för klimatet, det står klart under toppmötet i Madrid. Sida och UNDP har nu avtalat om 380 miljoner kronor under fyra år i en bred insats för klimatarbete och miljö,...

  • Posted december 16, 2019
  • 0
 • Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet

  Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet – nya beräkningar visar betydligt högre bidrag än officiell statistik. Den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid per år, när både...

  • Posted juli 6, 2019
  • 0
 • Svenska lärosäten tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

  36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta...

  • Posted juni 24, 2019
  • 0
 • Därför når inte Sverige ända fram i klimatpolitiken

  Sverige kommer ofta högt upp i olika mätningar och rankningar när det gäller hållbarhet. Regering och riksdag har höga ambitioner när det gäller att möta klimatförändringarna. Det finns ett brett stöd bland befolkningen att arbeta för ökad...

  • Posted augusti 9, 2018
  • 0
 • Att bevara torvmarker borde vara en viktig åtgärd i klimatarbetet

  Att skydda torvmarker över hela världen från nedbrytning kan vara en relativt billig och effektiv åtgärd för att minska klimatutsläppen. Det skriver Lorenzo Menichetti från SLU och Jens Leifeld från Agriscope i Schweiz i en artikel i...

  • Posted april 29, 2018
  • 0
 • Lokalt | Örebro kommun skärper målen och går framåt i klimatarbetet

  Klimatneutral kommunkoncern Klimatförändringarna är en av vårt sekels största utmaningar och Örebro kommun har länge arbetat aktivt med klimatfrågan. Under 2015 har ett intensivt arbete pågått med att ta fram kommunens nya klimatstrategi, med nya skärpta mål...

  • Posted juni 15, 2016
  • 0
 • Lokalt | Örebro kommun träffar Löfven och Romson för klimatdiskussion

  Idag onsdag presenterar kommunalråd Lennart Bondeson (KD) Örebro kommuns klimatarbete för statsminister Stefan Löfven och klimat- och miljöminister Åsa Romson. Örebro kommun har bjudits in av regeringskansliet för att berätta hur vi bidrar till minskad klimatbelastning och...

  • Posted november 25, 2015
  • 0