Bönder minskar koldioxidutsläppen med 115 000 ton per år

By on 16 maj, 2022
LRFs förbundsordförande Palle Borgström.
Bild: Lantbrukarnas Riksförbund

Intresset för klimatarbetet inom det svenska lantbruket är fortsatt högt. Hittills i år har 569 ansökningar till Klimatklivet beviljats vilket bedöms leda till en årlig utsläppsminskning med av koldioxid med 115 000 ton, att jämföra med fjolårets 88 000 ton.

– Det är glädjande att antalet ansökningar från lantbruket ökar stadigt. Klimatklivet är i rådande läge en viktig del i arbetet för ett stärkt civilförsvar och helt i linje med LRFs hållbarhetsarbete, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Rysslands invasion av Ukraina har påverkat svenskt jordbruk kraftigt med skenande kostnader och har också visat lantbrukets beroende av insatsvaror från i huvudsak Ryssland, gulfstaterna och Kina. Genom Klimatklivet, som är ett projekt som delas mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna, kan man ansöka om investeringsstöd för klimatförbättrande åtgärder som till exempel biogasproduktion, förbättrad gödselhantering eller smarta bevattningsåtgärder.

I fjolårets vårändringsbudget gavs Naturvårdsverket ett kraftigt utökat anslag och ett ytterligare utökat bemyndigande. Därför kan det i år delas ut hela 2,8 miljarder kronor genom Klimatklivet.

Klimatklivet har beviljat 569 ansökningar från lantbruket sedan 2015 och ytterligare 144 är under handläggning. Av de beviljade ansökningarna beräknas utsläppen minska med 115 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar ett årligt utsläpp från 16 000 personer.

– Ska vi stärka vårt civilförsvar och vår egen matproduktion måste vi öka vår egen produktion av insatsvaror som vi i dagsläget importerar från icke-demokratiska länder. Jag uppmanar alla lantbrukare att skicka in sin ansökan. Det gör skillnad både lokalt och globalt, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Ansökningstiden för denna period är öppen till och med den 18 maj. Nästa period är 23 augusti-8 september.

De största utsläppsminskningarna från jordbrukssektorn län för län (ton CO2e/år)

 • Kalmar 36 500
 • Västra Götaland 17 400
 • Skåne 7 700
 • Halland 6 300
 • Värmland 6 200
 • Västmanland 6 000
 • Östergötland 5 500
 • Örebro 5 300
 • Gotland 4 300 
 • Jönköping 4 300
 • Sörmland 3 700
 • Kronoberg 2 600
 • Stockholm 1 500
 • Västernorrland 1 290
 • Gävleborg 1000
 • Blekinge 1000 
 • Jämtland 780
 • Dalarna 750 
 • Norrbotten 700
 • Uppsala 2 100
 • Västerbotten 1500

Sverige
Örebronyheter

Källa Lantbrukarnas Riksförbund

You must be logged in to post a comment Login