Lokalt | Örebro kommun träffar Löfven och Romson för klimatdiskussion

By on 25 november, 2015

Idag onsdag presenterar kommunalråd Lennart Bondeson (KD) Örebro kommuns klimatarbete för statsminister Stefan Löfven och klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Örebro kommun har bjudits in av regeringskansliet för att berätta hur vi bidrar till minskad klimatbelastning och hur stat och kommun bäst kan samarbeta för att göra Sverige till ett av de första fossilfria välfärdsländerna.

Jag kommer att redogöra för kommunens höga ambitioner och berätta att vi kommer att nå långt på de områden där vi själva äger frågan. Men det är viktigt att vi får hjälp från den statliga nivån för att skapa en bredare omställning, säger Lennart Bondeson.

I den nya klimatstrategi för kommunen som just nu är ute på remiss föreslås att kommunkoncernen ska bli klimatneutral till 2030, med en minskning med 80 procent per invånare perioden 2000-2020 som delmål.

Det finns goda skäl att ta klimatfrågan på stort allvar och kommunen har en viktig roll som föregångare, både lokalt och i ett större sammanhang. Att många åtgärder dessutom är lönsamma gör ju inte saken sämre, säger Hanna Dufva, chef för Ekonomi- och hållbarhetsavdelningen, där förslaget till ny klimatstrategi tagits fram.

Klimatbelastningen från det geografiska området är en större utmaning. Även om kommunen gör allt som är möjligt i egen verksamhet och nuvarande trender i samhället fortsätter kommer klimatbelastningen inte minska i den takt som är nödvändig för att nå det långsiktiga målet att inte äventyra jordens klimat.

Här ropar vi på hjälp. Ambitionsnivån i den nationella politiken måste skruvas upp väsentligt. Därtill är det viktigt att staten i högre grad uppmuntrar istället för att bromsa lokala initiativ. Stoppet för kommunala särkrav vid nybyggnation av bostäder kan tjäna som ett gott exempel, säger Lennart Bondeson.

Inbjudan att träffa statsministern och miljöministern kom till följd av att kommunen ställt sig bakom initiativet Fossilfritt Sverige, vilket är en del av förberedelserna inför det stora klimatmötet i Paris som börjar inom kort.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login