All posts tagged "Biologisk mångfald"

 • 6 000 år av mänsklig påverkan av insekters biologiska mångfald

  En nätverksanalys av data om fossila insekter från nordvästra Europa visar två stora förändringar i taxonomisk mångfald: en i början av den nuvarande varma perioden (holocen) för 10 000 år sedan och en annan för cirka 4...

  • Posted juli 3, 2022
  • 0
 • Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald

  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med SLU har tagit fram en konceptuell metod som kan användas för att bedöma en skogsägares påverkan på biologisk mångfald utifrån det skogsbruk som bedrivs. Metoden gör det möjligt att...

  • Posted maj 16, 2022
  • 0
 • 100 MSEK till forskning om biologisk mångfald och det finansiella systemet

  Mistras styrelse har beslutat att finansiera två programförslag inom utlysningen ”Biologisk mångfald och det finansiella systemet”. Båda forskningsprogrammen avser att stoppa förlusten av och återskapa biologisk mångfald genom tvärvetenskaplig forskning och med partners inom industrin och den...

  • Posted april 3, 2022
  • 0
 • Biologisk mångfald – så gör du skillnad i matbutiken

  Tre fjärdedelar av våra livsmedelsgrödor är helt eller delvis beroende av pollinerande insekter. Men tyvärr är okunskapen om detta fortfarande stor hos allmänheten. Samtidigt uppger 2 av 3 konsumenter* att de vill lära sig mer om hur...

  • Posted september 27, 2021
  • 0
 • Nio av tio av KRAVs djurgårdar har naturbetesmark

  Jordbrukets naturbetesmarker tillhör våra allra mest artrika marker, och är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Under 2020 hade hela 91 procent av alla KRAV-certifierade gårdar med kor och får någon typ av naturbetesmark där djuren går...

  • Posted maj 17, 2021
  • 0
 • Igenväxning största hotet mot biologisk mångfald

  Jordbruk med öppna och varierade landskap rymmer flest växt- och fågelarter. Det framgår av en ny rapport där Norrmejerier låtit inventera växter och djur på åtta av sina mjölkgårdar i Norrland. – Rapporten visar att mjölkproduktion där...

  • Posted maj 11, 2021
  • 0
 • Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen

  I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den...

  • Posted mars 14, 2021
  • 0
 • Positiv utveckling för biologisk mångfald i skogen

  I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten visar att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten utgör också ett viktigt underlag för den...

  • Posted mars 12, 2021
  • 0
 • Biologisk mångfald och kulturmiljövärden bevaras i Kumla

  Under hösten 2020 fick Kumla kommun beviljat stöd från Skogens Miljövärden, som resulterat i att vi nu förstärker och bevarar våra natur- och kulturmiljövärden på i huvudsak två områden. Dels till delar av Kvarntorpshögen, men också till...

  • Posted januari 25, 2021
  • 0
 • Städerna avgörande för att stärka den biologiska mångfalden

  Den biologiska mångfalden är nödvändig, både för att bromsa klimatomställningen och för att förebygga pandemier. Samtidigt minskar den varje år. Nu kan städerna vara lösningen: genom medvetna val i stadsplaneringen är staden nyckeln till att stärka den...

  • Posted oktober 25, 2020
  • 0