E.ON storsatsar på biologisk mångfald

By on 29 maj, 2023
E.ON storsatsar på biologisk mångfald och ska anpassa bra livsmiljöer för bland annat pollinerande insekter på 30 elstationer per år.
Foto: Apelöga

E.ON storsatsar på biologisk mångfald, 30 stationer ska åtgärdas per år. Nu inleder E.ON arbetet med att anpassa livsmiljöer för vildbin och andra insekter, blommor, svampar och fåglar på fördelningsstationer i landet.

Det är en del av energibolagets storsatsning på biologisk mångfald.

–Det omfattar bland annat bihotell och växter som lockar till sig pollinatörer, liksom sandblottor, högstubbar och stockar som gynnar insekter, svampar och fåglar. Vi går metodiskt igenom alla våra stationer och ska anpassa 30 om året, säger Martin Höhler, vd på E.ON Energidistribution.

En viktig del för att kunna göra kraftfulla insatser för biologisk mångfald är att bolaget under 2022 utvecklade ett arbetssätt för att med hjälp av satellitdata och AI inventera ledningsgatorna. Inventeringen har redan resulterat i underhållsplaner för att uppnå förbättringar i de olika biotoperna under E.ONs ledningsgator, cirka 24 500 hektar från Lycksele i norr till Trelleborg i söder. Nu har turen kommit till E.ONs cirka 850 region- och fördelningsstationer i Sverige. 

–I vanliga fall är ju marken kring stationerna ganska sterila och lämpar sig således väl för insådd av ängsblommor. Vi har också konstaterat att vi med ganska små medel kan bygga sandblottor för att åtgärda bostadsbristen för vildbin och andra insekter. Då vi har konstaterat att vi har en relativt stor påverkan då det gäller biologisk mångfald så har vi utvecklat ett standardiserat koncept för riktade insatser och satt tuffa och mätbara mål för genomförandet, säger Martin Höhler. 

Flera pilotprojekt kring insektshotell och sandbäddar för marklevande bin i till exempel Skåne, Halland och på Öland har lagt grunden till E.ONs koncept för biologisk mångfald.

Sverige
Örebronyheter

Källa: E.ON

You must be logged in to post a comment Login