Data ska strukturera arbetet mot korruption

By on 30 april, 2023
Bild: Institutet mot mutor

Ny handlingsplan för öppna data ska strukturera arbetet mot korruption, regeringen har antagit en ny treårig handlingsplan. Planen syftar bland annat till att öka transparens och strukturera det svenska arbetet mot korruption.

Som ett led i arbetet att upprätthålla förtroendet för den offentliga förvaltningen ska Sverige fortsätta utveckla deltagandet i Open Government Partnership (OGP). OGP är en internationell organisation som genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan nationella aktörer verkar för större transparens och medborgarcentrerad utveckling inom medlemsländernas offentliga förvaltning.

I samband med deltagandet har en ny nationell handlingsplan upprättats som löper över treårsperioder. Genom handlingsplanen, som löper 2023 till och med 2025, kommer Sverige fortsätta utveckla arbetet med öppna data och antikorruption. Arbetet kommer ske i samverkan med civilsamhället. Genom detta ska nya möjligheter som bidrar till en mer öppen och samverkande statsförvaltning tillvaratas.

Antikorruptionsarbetet ska vidareutvecklas

Robusta antikorruptionsåtgärder, skydd för visselblåsare samt tillgängliggörande av information om effektiviteten av förebyggande åtgärder, motverkande av mutor och andra former av korruption inom såväl privat som offentlig sektor är några områden som OGP riktar särskilt fokus på. Sverige har länge arbetat för att motverka olika former av korruption. Med den nya handlingsplanen har ambitionsnivån vad gäller arbetet höjts. Handlingsplanen är dessutom en grund för ett mer strukturerat och sammanhållet arbete mot korruption inom den offentliga förvaltningen.

Som en del av arbetet för öppna data inkluderar handlingsplanen även att Sverige ska anta den internationella organisationen Open Data Charters (ODC) stadga. Antaganden av stadgan kommer enligt handlingsplanen bidra till en ökad transparens. Den kommer även bidra till att tydliggöra nyttan och syftet med datadelning samt hur öppna data kan främja samhällsutveckling.

– Det är ett glädjande besked att regeringen antagit en handlingsplan som bland annat syftar till att vidareutveckla den svenska arbetet mot korruption. IMM ser fram emot att följa arbetet och hoppas att den höjda ambitionsnivån vad gäller antikorruptionsarbetet kommer ge goda effekter, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare vid IMM.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Institutet mot mutor

You must be logged in to post a comment Login