All posts tagged "Institutet Mot Mutor"

 • Regeringen överlämnar lagrådsremiss om Sveriges deltagande i Eppo

  Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet om Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten, deltagandet syftar bland annat till att bidra till kampen mot korruption och bedrägerier med EU-medel. Regeringen föreslår även ett antal följdändringar i andra lagar....

  • Posted januari 30, 2024
  • 0
 • Rapport belyser korruptionsrisker inom miljö och klimat

  En ny rapport belyser miljö- och klimatområden, som är speciellt riskutsatta för korrupta ageranden. – Rapporten sammanfattar viktig kunskap vad gäller korruptionsutsatta områden inom miljö och klimat. Vi på IMM hoppas att denna rapport kan ha en...

  • Posted december 12, 2023
  • 0
 • Låg tilltro till det inhemska arbetet mot korruption inom EU

  Sju av tio anser att korruption är ett utbrett problem, 54 procent uppger att de inte vet var de ska rapportera misstänkt korruption och endast tre av tio anser att regeringen i deras hemland bedriver ett effektivt...

  • Posted augusti 30, 2023
  • 0
 • Svårupptäckt korruption vanligast inom kommuner och regioner

  En ny rapport från Statskontoret ger en översiktlig bild av förekomsten av korruption inom kommuner och regioner, riskområden samt befintligt arbete mot korruption inom sektorn. Rapporten lyfter nya riskområden för korruption och framhåller att bilden av korruption...

  • Posted juni 29, 2023
  • 0
 • Data ska strukturera arbetet mot korruption

  Ny handlingsplan för öppna data ska strukturera arbetet mot korruption, regeringen har antagit en ny treårig handlingsplan. Planen syftar bland annat till att öka transparens och strukturera det svenska arbetet mot korruption. Som ett led i arbetet...

  • Posted april 30, 2023
  • 0
 • Sverige backar i korruptionsindexet

  Efter fyra år sänks Sverige till den lägsta poäng som uppmätts i korruptionsindexet sedan 2012. För första gången på fem år sänks Sveriges poäng i Transparency Internationals (TI) årliga korruptionsindex. Från 85 poäng föregående år tappar vi...

  • Posted februari 1, 2023
  • 0
 • Sverige får kritik och flyttas ned en nivå

  Transparency Internationals nya rapport Exporting Corruption 2022 summerar den granskning organisationen gjort av efterlevnad av OECD:s konvention mot mutor i internationella affärsförhållanden. Bland annat lyfter rapporten fram en tydligt nedåtgående trend vad gäller otillräckliga resurser i rättsväsendet....

  • Posted november 2, 2022
  • 0
 • Nya förslag för att främja myndigheters arbete mot korruption

  Att korruptionsbegreppet är definierat utifrån ett brett perspektiv är väsentligt för arbetet att identifiera risker, det uppger Statskontoret. I en nyligen släppt promemoria ger de förslag på hur myndigheter kan arbeta med identifiering av korruptionsrisker. Framtagandet av...

  • Posted november 2, 2022
  • 0
 • Hutlösa mutbelopp och många dömda för mutbrott under 2021

  Under 2021 åtalades ovanligt många personer för mutbrott, där 9 av 10 dömdes för gärningen. Den totala summan för mutorna har skjutit i höjden och ökat med cirka 605 procent. Samtidigt hamnar en ny sektor i topp...

  • Posted mars 2, 2022
  • 0
 • Fortsatt topplacering för Sverige i korruptionsindex

  För fjärde året i rad får Sverige 85 poäng och placerar sig på en fjärdeplats i Transparency Internationals årliga korruptionsperceptionsindex. Medan Sverige stannat i poäng och tappar en placering, förbättrar både Finland och Norge sin placering och...

  • Posted januari 25, 2022
  • 0