Alla inlägg taggade "Institutet Mot Mutor"

 • Utskott föreslår att riksdagen säger ja till ny visselblåsarlag

  I förgår föreslog arbetsmarknadsutskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny visselblåsarlag. Lagen innebär ett förstärkt skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen, så kallade visselblåsare. Regeringen föreslår bland annat att den...

  • Skrivet september 25, 2021
  • 0
 • Ny myndighet ska stoppa fusk och utnyttjande av välfärden

  För att motverka välfärdsbrottsligheten ska en ny myndighet ha övergripande kontroll över utbetalningar inom välfärden. Dessutom ska tretton myndigheter få utökade medel för att stärka sitt arbete mot välfärdsfusk. Det meddelade regeringen på en pressträff under gårdagen....

  • Skrivet september 7, 2021
  • 0
 • En av tre anser att korruption ökar i Sverige

  Mindre än en procent av svenskarna uppger att de betalat mutor det senaste året. Däremot har nästan var femte svensk nyttjat personliga kontakter för att få tillgång till tjänster inom bland annat vård och skola. Det visar...

  • Skrivet juni 17, 2021
  • 0
 • Regeringen tar nästa steg mot stärkt skydd för visselblåsare

  Under gårdagen beslutade regeringen om en proposition gällande genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Förslaget stärker skyddet för de som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen ytterligare. Bland annat genom att särskilda kanaler för rapportering av missförhållanden ska upprättas samt...

  • Skrivet maj 22, 2021
  • 0
 • Stärkt arbete mot korruption inom EU ska minska organiserad brottslighet

  Den svaga ekonomiska situation som coronapandemin medfört förväntas öka riskerna för korruption som tillvägagångssätt vid organiserad brottslighet. Kriminella grupper har bland annat utnyttjat krisen för att förfalska läkemedel eller bedriva kriminell verksamhet på nätet. Att bekämpa denna...

  • Skrivet april 21, 2021
  • 0
 • Pandemin ökar korruptionen i bygg

  Pandemin medför att korruptionen ökar i byggbranschen rapporterar cheferna. Trots att branschen länge toppat mutbrottsstatistiken finns stora brister i det förebyggande arbetet. Och trots att en ny lag om visselblåsning träder i kraft om bara nio månader...

  • Skrivet april 5, 2021
  • 0
 • Ökad rädsla att larma om oegentligheter

  Åtta av 35 fackförbund uppger att rädslan för att rapportera om missförhållanden på arbetsplatsen har ökat de senaste åren. Enligt sex av de tillfrågade fackförbunden har även antalet medlemmar som blivit utsatta för repressalier till följd av rapportering ökat....

  • Skrivet mars 4, 2021
  • 0
 • Många mutförsök mot myndighetsutövare

  Nära hälften av alla mutbrottsmål 2020 var försök att muta personer som utövar myndighet. Det gäller bland annat försök att muta förarprövare vid uppkörning, personal inom kriminalvården eller att skynda på beslut från statliga myndigheter. Summan för...

  • Skrivet februari 27, 2021
  • 0
 • Sveriges första nationella handlingsplan mot korruption på plats

  Strax innan julhelgen publicerade regeringen Sveriges första nationella handlingsplan mot korruption. Handlingsplanen syftar till att ge stöd åt myndigheter och andra aktörer inom den offentliga förvaltningen i arbetet mot korruption. Den innehåller stöd för att förebygga och...

  • Skrivet januari 10, 2021
  • 0
 • Jämställdhet och antikorruption gynnas av varandra

  Korruption involverar både kvinnor och män, men det finns vissa skillnader. Kvinnor möts oftare av korruption inom hälsosektorn och utbildning. Män är oftare involverade i olika typer av vänskapskorruption. Samtidigt tycks jämställdhet och antikorruption gynna varandra. Det...

  • Skrivet december 20, 2020
  • 0