Alla inlägg taggade "Institutet Mot Mutor"

 • Pandemin ökar korruptionen i bygg

  Pandemin medför att korruptionen ökar i byggbranschen rapporterar cheferna. Trots att branschen länge toppat mutbrottsstatistiken finns stora brister i det förebyggande arbetet. Och trots att en ny lag om visselblåsning träder i kraft om bara nio månader...

  • Skrivet april 5, 2021
  • 0
 • Ökad rädsla att larma om oegentligheter

  Åtta av 35 fackförbund uppger att rädslan för att rapportera om missförhållanden på arbetsplatsen har ökat de senaste åren. Enligt sex av de tillfrågade fackförbunden har även antalet medlemmar som blivit utsatta för repressalier till följd av rapportering ökat....

  • Skrivet mars 4, 2021
  • 0
 • Många mutförsök mot myndighetsutövare

  Nära hälften av alla mutbrottsmål 2020 var försök att muta personer som utövar myndighet. Det gäller bland annat försök att muta förarprövare vid uppkörning, personal inom kriminalvården eller att skynda på beslut från statliga myndigheter. Summan för...

  • Skrivet februari 27, 2021
  • 0
 • Sveriges första nationella handlingsplan mot korruption på plats

  Strax innan julhelgen publicerade regeringen Sveriges första nationella handlingsplan mot korruption. Handlingsplanen syftar till att ge stöd åt myndigheter och andra aktörer inom den offentliga förvaltningen i arbetet mot korruption. Den innehåller stöd för att förebygga och...

  • Skrivet januari 10, 2021
  • 0
 • Jämställdhet och antikorruption gynnas av varandra

  Korruption involverar både kvinnor och män, men det finns vissa skillnader. Kvinnor möts oftare av korruption inom hälsosektorn och utbildning. Män är oftare involverade i olika typer av vänskapskorruption. Samtidigt tycks jämställdhet och antikorruption gynna varandra. Det...

  • Skrivet december 20, 2020
  • 0
 • ​Nationell handlingsplan ska stärka antikorruptionsarbetet

  För ett år sedan inledde regeringen arbetet med att ta fram Sveriges första nationella handlingsplan mot korruption, ett arbete som nu börjar nå sitt slutskede. Med handlingsplanen som grund vill regeringen främja ett mer samordnat och strukturerat...

  • Skrivet december 13, 2020
  • 0
 • Sverige behöver förstärka arbetet mot internationella mutbrott

  Nu har organisationen Transparency International (TI) publicerat rapporten ”Exporting Corruption”. Rapporten summerar den granskning organisationen gjort av efterlevnaden av OECD:s konvention mot mutor i internationella affärsförhållanden. Det framgår att en majoritet av de granskade länderna behöver arbeta...

  • Skrivet oktober 16, 2020
  • 0
 • Missförstånd och lägga skulden på annan vanligaste förklaringarna vid mutbrott

  När mutbrottslingar ska förklara sitt agerande anger de oftast att det handlar om ett missförstånd eller att skulden är någon annans. Män använder sig oftare av förklaringar som tillbakavisar att mutbrott har skett, medan kvinnor oftare använder...

  • Skrivet maj 16, 2020
  • 0
 • ​Vanligare med mutor vid uppkörningar

  Under 2019 fälldes 30 personer för mutbrott. Däremot hölls inget företag ansvarigt för mutöverträdelser. Det framgår av Institutet Mot Mutors (IMM) rapport ”Mutbrott i Sverige 2019”. Mutbrottsligheten fördelade sig inom åtta sektorer, där bygg och anläggning samt...

  • Skrivet januari 19, 2020
  • 0
 • Friande dom i Teliarättegång visar på brister i lagstiftning

  Tingsrätten har meddelat en friande dom för de tre tidigare Teliacheferna som stod åtalade för mutbrott. Utfallet av domen var väntad och visar på problem med den tidigare mutlagstiftningen, menar Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor...

  • Skrivet februari 18, 2019
  • 0