8 av 12 kommuner i Region Örebro saknar handlingsplan mot självmord

Av på 7 mars, 2021
Foto: Suicide Zero

Varje år dör i genomsnitt 50 personer i självmord i Örebro län, och ungefär tio gånger så många försöker ta sitt liv. Trots detta saknas kommunövergripande handlingsplaner för hur självmorden kan förebyggas i 8 av 12 kommuner i länet.  

Coronapandemin fortgår med oförminskad kraft och nya rapporter om ökade klyftor i samhället avlöser varandra. De svagaste blir allt mer utsatta. Antalet självmordslarm till SOS Alarm och Räddningstjänsten ökat under 2020 och ideella organisationer runt om i landet vittnar om att fler än någonsin kontaktar deras hjälplinjer.  

– Det är helt oacceptabelt att 8 av 12 kommuner i Region Örebro saknar genomtänkta strategier, fasta budgetar och handlingsplaner för ett effektivt arbete med att förebygga självmord, säger Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero.   

En helt ny sammanställning från Sveriges Kommuner och Regioner, SRK visar att 233 kommuner i Sverige saknar handlingsplan mot suicid. Samtidigt har Socialstyrelsen nyligen lagt samman information från dödsorsaksregistret med register från socialtjänsten. Uppgifterna talar sitt tydliga språk. 30 procent av alla män och 42 procent av alla kvinnor som dör i självmord har haft, många gånger långvarig, kontakt med socialtjänsten. En av slutsatserna är att människor som har kontakt med socialtjänsten har en kraftigt ökad risk för självmord jämfört med befolkningen i sin helhet.

– Kommunen har därför unika möjligheter att rädda liv – viktigare än vi tidigare förstått. Att förebygga självmord handlar om att arbeta med psykisk hälsa i skolan eller insatser för att bryta social isolering bland äldre. Det kan också handla om utbildning om psykisk ohälsa för att vi alla ska ha bättre kunskap om hur vi kan möta en medmänniska med självmordstankar, säger Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero.

Forskningen visar också att effektiv självmordsprevention bygger på en kombination av många olika insatser. I ett kommunperspektiv handlar det om att hela kommunen behöver involveras. Man behöver alltså ha ett suicidpreventivt perspektiv i arbetet med fysisk planering och byggnation, i skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och kultur- och fritidsverksamheter.    
 
Suicide Zero vill därför se att de kommuner i Sverige som ännu inte har kommit igång, skyndsamt påbörjar följande arbete:   

  • Politiskt ansvariga fattar beslut om att kommunen tar fram en kommunövergripande handlingsplan för det förebyggande arbetet. Handlingsplanen ska innehålla tidsatta och uppföljningsbara mål och bygga på forskning.    
  • Den politiska ledningen behöver se till att det finns någon som är ansvarig för helheten och att resurser kopplas till de insatser som ska genomföras. Aktiviteterna ska vara en del av kommunens löpande arbete.
  • Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens samtliga förvaltningar samordnar sina självmordspreventiva insatser.
  • Riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och agerande i situationen efter självmord tas fram till kommunens samtliga verksamheter. Det är en förutsättning för att kommunens handlingsplan ska kunna genomföras med tillräcklig kraft.

– Självmorden utgör ett enormt folkhälsoproblem och den pågående coronapandemin gör situationen än mer kritisk. Lokala handlingsplaner är en helt nödvändig förutsättning för att 1 600 människor årligen i vårt land inte ska hamna i ett sådant lidande att de tar sina liv, säger Rickard Bracken.

Så här ser det ut i Örebro län

Informationen om kommunernas suicidpreventiva handlingsplaner bygger på en kartläggning som genomfördes av Folkhälsomyndigheten hösten 2019 och har sedan kompletterats med uppgifter efter kontakt med kommunerna i Örebro län under februari 2021.

 

Örebro län

 

 

Har handlingsplan

 

Kommentar från Suicide Zero

Lekeberg Nej  
Laxå Nej  
Hallsberg Nej  
Degerfors Ja  
Hällefors Ja  
Ljusnarsberg Nej  
Örebro Nej  
Kumla Ja  
Askersund Nej  
Karlskoga Ja  
Nora Nej  
Lindesberg Nej  

Volontär för Suicide Zero har skickat in medborgarförslag och ärendet ska behandlas av Socialnämnden

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Suicide Zero

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in