All posts tagged "Självmord"

 • Flera aktörer i Örebro län som erbjuder stöd

  Har du förlorat någon genom självmord? Att mista någon i suicid är djupt smärtsamt och ofta upplevs en stor ensamhet i situationen. När det värsta har hänt finns det flera aktörer i Örebro län som erbjuder stöd....

  • Posted maj 1, 2024
  • 0
 • Ny rapport om män och självmord

  70 procent av alla som tar sitt liv i Sverige är män. En ny faktasammanställning från Suicide Zero visar att äldre män över 85 år, och särskilt män på landsbygden, löper allra högst risk att dö i...

  • Posted maj 18, 2023
  • 0
 • Viktiga insatser för att förebygga självmord saknas

  Örebro läns kommuner saknar fortfarande viktiga insatser för att förebygga självmord, kommunerna har en central roll i arbetet med att få ner antalet självmord. Ändå saknar samtliga av länets kommuner fortfarande viktiga förebyggande insatser. Det visar årets...

  • Posted mars 18, 2023
  • 0
 • Öppna föreläsningar av Suicide Zero

  Som en del i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och självmord erbjuder nu Suicide Zero digitala föreläsningar, helt kostnadsfritt. Livsviktiga snack riktar sig till föräldrar i Kumla kommun och handlar om hur man som förälder kan...

  • Posted mars 6, 2023
  • 0
 • Borrelia ger ökad risk att utveckla psykiska diagnoser

  En ny studie har visat att personer som har drabbats av Borrelia har en ökad risk för att utveckla psykiska diagnoser och att försöka begå självmord. Borrelia-sjukdom är en infektionssjukdom som orsakas av Borrelia burgdorferi, en bakterie...

  • Posted januari 9, 2023
  • 0
 • Sjukvård på distans förebygger effektivt självmord

  En ny studie visar att distans-sjukvård är mycket effektiv vid förebyggande av självmord. Forskare vid University of California, San Francisco har undersökt hur distans-sjukvård påverkar självmordsförebyggande insatser. Studien visade att personer som erbjuds uppföljning via video i...

  • Posted januari 6, 2023
  • 0
 • Tillsammans för psykisk hälsa och mot självmord

  Varje år funderar cirka 150 000 personer i Sverige på att ta sina liv. Förra året var det 1505 som faktiskt gjorde det. Det är fyra personer om dagen. Den svenska organisationen Suicide Zero jobbar aktivt för...

  • Posted oktober 26, 2022
  • 0
 • Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro publicerad

  Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift, tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro...

  • Posted augusti 1, 2022
  • 0
 • Självmord bland amerikanska tonåringar har ökat med 26 procent

  Kvinnor och ungdomar i USA har ställts inför ökade hälsoutmaningar redan före pandemin, enligt en ny rapport, som bedömde tillståndet av välbefinnande för kvinnor och barn. Studien från United Health Foundation tittade på mer än 100 utfallsmått,...

  • Posted november 1, 2021
  • 0
 • Antidepressiv medicin ökar risken för självmord

  Den åttonde oktober publicerades i Dagens Nyheter (låst artikel) och Svenska Dagbladet artiklar som utgår från en nyligen publicerad studie som påstås visa att antidepressiva mediciner inte ökar risken för suicid. I nättidningen Wellness publiceras fyra dagar...

  • Posted oktober 22, 2021
  • 0