Alla inlägg taggade "Självmord"

 • Satsningar på att hindra självmord minst lika viktiga som att rädda liv i trafiken

  Nästan nio av tio tillfrågade svenskar tycker att det ska satsas lika mycket eller mer på att förhindra ett självmord jämfört med att hindra ett dödsfall i trafiken. Det visar en ny studie från Örebro universitet. –...

  • Skrivet september 10, 2021
  • 0
 • Nära hälften har känt någon som begått självmord

  45 procent av befolkningen har personligen känt någon som begått självmord. Det visar en undersökning som Suicide Zero presentar idag. En av många drabbade anhöriga är Annika Strandhäll, som är ny styrelseledamot i organisationen. Annika Strandhäll, riksdagsledamot...

  • Skrivet september 10, 2021
  • 0
 • El-behandling minskar förekomsten av självmord bland svårt deprimerade

  Många självmord beror på depression. Svårare depressioner har sedan mitten av 1900-talet behandlats med elektrokonvulsiv behandling (ECT), där nervsystemet stimuleras med elektrisk aktivitet. Det är väl känt att behandlingen kan ge symtomlindring och att en vanlig biverkan...

  • Skrivet juli 23, 2021
  • 0
 • Nytt efterlevandestöd efter självmord

  Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan kännas omöjlig att ta sig igenom. Därför har Betaniastiftelsen – i samarbete med psykiater och suicidforskare Ullakarin Nyberg, samt med stöd från Folkhälsomyndigheten och kunskapsstöd från Riksförbundet...

  • Skrivet juni 21, 2021
  • 0
 • Minskat antal självmord under 2020

  Under 2020 tog 1 441 personer sina liv i Sverige. Det är en minskning med 147 personer jämfört med året innan. I de flesta åldersgrupper har antalet självmord minskat eller varit oförändrade med undantag för de äldsta...

  • Skrivet juni 15, 2021
  • 0
 • Risk för ökade självmord efter pandemin

  Socialstyrelsens siffror på dödsorsak under andra halvåret 2020 som presenterades idag visar att självmorden i samhället inte har ökat. Det kan verka positivt, men Suicide Zero menar att det inte är läge att ta ut något i...

  • Skrivet mars 21, 2021
  • 0
 • Pandemin slår hårt mot vårt psykiska välmående trots minskade självmordstal

  Socialstyrelsen har idag kommit ut med preliminär statistik gällande dödsorsaker för 2020, som inte visar på en ökning av antalet självmord under andra kvartalet. Trots detta råder det ingen tvekan om att pandemin påverkar hur vi mår...

  • Skrivet mars 20, 2021
  • 0
 • 8 av 12 kommuner i Region Örebro saknar handlingsplan mot självmord

  Varje år dör i genomsnitt 50 personer i självmord i Örebro län, och ungefär tio gånger så många försöker ta sitt liv. Trots detta saknas kommunövergripande handlingsplaner för hur självmorden kan förebyggas i 8 av 12 kommuner i länet.   Coronapandemin fortgår med oförminskad kraft och...

  • Skrivet mars 7, 2021
  • 0
 • Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord

  Arbetsrelaterade sexuella trakasserier har tidigare konstaterats vara en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. Forskning pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök. Det visar en ny studie av forskare vid...

  • Skrivet september 5, 2020
  • 0
 • Hjärnfonden kommenterar Socialstyrelsens nya siffror, antalet självmord bland unga är fortfarande högt

  Antalet självmord ligger fortfarande på en för hög nivå. Det visar ny statistik som publiceras idag. Socialstyrelsen dödsorsaksregister för 2019, anger att totalt 168 personer i åldern 0-24 år tog livet av sig förra året varav 55...

  • Skrivet juni 3, 2020
  • 0