Säkra och effektiva vaccin viktigt för folkhälsan

By on 25 april, 2023
Foto: Läkemedelsverket

Miljontals människoliv har räddats sedan vaccinets upptäckt i slutet av 1700-talet. Polio, HPV och mässling är några exempel på sjukdomar som var ett stort bekymmer i Sverige men som idag är mycket ovanliga. Vaccinets väg från idé till användning är strikt uppstyrd och gediget kontrollerad.

De sjukdomar som det finns vaccin mot är allvarliga och oftast mycket smittsamma. Den långa vägen från idé till användning påbörjas först när det finns ett tydligt behov och det går att vara säker på att vaccinet kommer att behövas. Oftast krävs många års forskning för att hitta ett fungerande vaccin mot infektionssjukdomar.

– Vägen från idé till användning av ett vaccin är precis som för andra läkemedel rigoröst uppstyrd. Det ställs höga krav längs vägen och många vaccin kommer inte ens vidare från de initiala stegen utan stannar som en idé på forskningsstadiet, säger Charlotta Bergquist, vaccinutredare och gruppchef på Läkemedelsverket.

Gedigen process som granskas av många

För att enkelt uttryckt beskriva vacciners utvecklingsprogram sker först flera laboratorietester, sedan tester på djur i flera steg och därefter börjar testerna på människor gradvist i ett större antal personer. När allt underlag är klart och företagen skickar in ansökan till läkemedelsmyndigheterna är det flera experter, på flera granskande myndigheter, som säkerställer att allt ser bra ut och att nyttan med vaccinet överväger den eventuella risken för biverkningar.

En stor skillnad för vaccin jämfört med andra läkemedel är att vaccin ges till friska människor i förebyggande syfte, i stället för läkemedel som ofta ges som behandling till människor i medicinskt behov.

– Att vaccin ges till friska människor innebär att vacciner generellt är ännu mer noggrant testade än andra läkemedel, antalet människor i kliniska prövningar är vanligtvis större och toleransen för biverkningar är lägre. En biverkning som skulle kunna vara acceptabel för ett annat läkemedel kan göra att man stoppar en vaccinstudie, säger Charlotta Bergquist, vaccinutredare och gruppchef på Läkemedelsverket.

Många behöver vaccinera sig

När vaccinet finns och börjar användas behöver en stor del av befolkningen vaccinera sig för att stoppa samhällsspridningen. Många sjukdomar som tidigare var livshotande är nu mycket ovanliga i Sverige, och nästan alla barn är vaccinerade genom vaccinationsprogrammet. För att det höga skyddet ska hålla i sig behöver alla fortsätta att följa vaccinationsprogrammen.

– Eftersom många av sjukdomarna vi idag vaccinerar oss mot är ovanliga i Sverige är det lätt att glömma hur allvarliga de kan bli. Dystra siffror från WHO pekar på att 50 miljoner av världens barn har missat sina vaccinationer under covid-pandemin. Det innebär en risk för att sjukdomar som är ovanliga i Sverige skulle kunna blossa upp igen i ovaccinerade delar av befolkningen, säger Charlotta Bergquist, gruppchef vid Läkemedelsverket.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login