Försäljningen av antibiotika till djur har nästan halverats

By on 20 november, 2022
Arkivbild

Europas länder har sedan år 2011 minskat försäljningen av veterinärmedicinsk antibiotika avsevärt. Enligt data från 25 länder minskade den totala försäljningen med 47 procent mellan åren 2011–2021, och nådde den lägsta siffran som någonsin rapporterats. Allt enligt den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s årsrapport om försäljningen av antibiotika till djur.

Försäljningen av antibiotika som är kritiskt viktig inom humanmedicin minskade också märkbart mellan 2011–2021 och stod för endast 5,5 procent av den totala försäljningen 2021.

– Svensk livsmedelsproduktion är väldigt skicklig på att hantera antibiotika och därmed minska risken för antimikrobiell resistens, säger Fredrik Hultén som är utredare på Läkemedelsverket. Kunskapen och viljan att bidra i alla led är hög. Den goda situationen måste vårdas och utvecklas. Därför är det viktigt att myndigheter och organisationer tillsammans fortsätter stötta landets lantbrukare.

Från jord till bord

Rapporten innehåller för första gången information om de framsteg som gjorts inom Europeiska kommissionens mål för att minska försäljningen av antibiotika till lantbruksdjur och vattenbruk i EU. På bara tre år, mellan 2018 och 2021, har de 27 EU-medlemsstaterna redan uppnått en minskning med 18 procent, ungefär en tredjedel av det 50 procentiga målet för 2030.

Farm to Fork-strategin som den kallas, är kärnan i European Green Deal och syftar till att göra livsmedelssystem rättvisa, hälsosamma och miljövänliga.

– De positiva resultaten återspeglar ansträngningar från veterinärer, djuruppfödare och läkemedelsindustrin för att minska användningen av antibiotika för att förhindra antimikrobiell resistens. Det visar också att EU:s politiska initiativ och nationella kampanjer som förespråkar försiktig användning av antibiotika hos djur har en positiv inverkan, säger Ivo Claassen, chef för EMA:s veterinärmedicinska avdelning.

Årlig rapport

Denna den tolfte ESVAC-rapporten (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) presenterar data från 31 europeiska länder (29 EU/EES-länder, Schweiz och Storbritannien). Alla deltagande länder lämnade frivilligt information om försäljning av veterinärmedicinska antimikrobiella medel.

ESVAC-projektet lanserades av EMA i september 2009 efter en begäran från Europeiska kommissionen. ESVAC-rapporten publiceras årligen och används som referenskälla för information för forskare, veterinärer och annan vårdpersonal, riskbedömare och beslutsfattare i EU:s medlemsstater.

Enligt förordning (EU) 2019/6 kommer rapportering av data om försäljning och användning av antimikrobiella medel hos djur att bli en rättslig skyldighet för EU:s medlemsstater och kemikaliemyndigheten. De nya kraven kommer att gälla för data från 2023 och framåt.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login